Valikko

Matbutiken


Beskrivning:

Vi funderar på vårt förhållande till mat och till att äta. Varje explorerscout får 100 fiktiva pengar som hen ska använda för veckoslutets matinköp. Patrulledaren ställer fram olika födoämnen och färdiga maträtter, antingen som riktiga produkter eller som bilder. Varje explorerscout väljer produkter enligt sitt tycke och använder en enligt hen lämplig summa. Då varje explorerscout har veckoslutets mat och eventuella resterande pengar framför sig presenteras valen för resten av patrullen. Avslutningsvis sammanfattas vad våra val berättar om vårt förhållande till mat.

Frågor att tänka på:

* Hurudant förhållande har jag till mat?

* Är jag en sockerrotta, äter jag för att hållas vid liv eller är jag en hälsoentusiast? Påverkar mitt humör och min pigghet hur jag äter?

* Hurudan mat tycker jag om och varför?

* Vad menas med känsloätande?

* På vilket sätt kan känsloätande undvikas eller är det överhuvudtaget till skada att göra det?

* Känsloäter jag själv?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Talous
Längd 10 min
Mål för fostran Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att uttrycka sig själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga