Valikko

Ensamhet


Beskrivning:

Vi reflekterar över vem som är ensam och varför. När är ensamhet ett eget val och när är det något oundvikligt som sker på grund av omständigheterna? Är ensamhet bra eller dåligt? Går ensamhet att underlätta? Vi besöker t.ex. ett servicehem eller ett boende för personer med funktionsnedsättning. Under besöket ordnar vi program för de boende, t.ex. sjunger vi julsånger eller ordnar en vårutfärd samtidigt som vi är vänner med de ensamma för en stund. Ni kan fråga hjälp av bl.a. Röda korsets avdelningar och direkt av serviceboenden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Palvelu Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädslor E

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga