Valikko

Fear Factory


Beskrivning:

Vi berättar om våra rädslor för varandra. Vi försöker komma på situationer som gör oss rädda, t.ex. rädsla för mörker – gå ut i mörkret, rädsla för höga höjder – klättra upp på en stege, rädsla för trånga utrymmen – kräla in i en tunnel, rädsla för spindlar – håll i en spindel. I stil med TV-programmet Fear Factory ordnar vi t.ex. på en utflykt ett program där vi får konfrontera våra rädslor. Vi tävlar ändå inte om att övervinna våra rädslor, utan vi sporrar och uppmuntrar den explorerscout som möter sin rädsla. Om det känns för överväldigande att möta sin rädsla, försöker vi mildra mötet med rädslan till den grad att explorerscouten klarar av att möta sin rädsla, t.ex. rädsla för mörkret – vi går ut tillsammans då det är mörkt, rädsla för höga höjder – klättra upp till halva stegen, rädsla för spindlar – håll i en leksaksspindel. Lotsen sporrar och uppmuntrar explorerscouterna att möta sina rädslor men ser till att det inte blir för skrämmande och för långt från någons bekvämlighetszon. Att möta sina rädslor måste ske stegvis och på ett sådant sätt att alla kan känna sig trygga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädslor E

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga