Valikko

Lättare vardag


Beskrivning:

På ett papper gör vi en lista på vilka vardagliga sysslor som är svåra för oss (t.ex. tidigare morgonväckningar, tidsadministration, tillräcklig motion, att äta äcklig mat). Vi gör en liten låda eller tar ett kuvert för varje svår syssla. Vi hittar på tips på hur man kan komma över sina svårigheter, parvis eller för oss själva. Tipsen skrivs ned på papper och läggs sedan i lådan/kuvertet för problemet. Till slut läser vi tipsen högt. Tipsen kan samlas t.ex. under en dag på en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mina egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga