Valikko

Maslow


Beskrivning:

Vi skriver ner olika mänskliga behov, som t.ex. mättnad, sömn, kärlek, något meningsfullt att göra, en rolig hobby, på lappar. Vi använder oss av Maslows behovshierarki. Tillsammans funderar vi på vilka behov som är viktigast. Vad är viktigast för vårt välbefinnande? Vad behöver vi människor för att må bra? Behöver vi mycket godis, en simbassäng, en bil, ett hem eller mat? Vi reflekterar över hur vi tänkte då vi ordnade våra behov. Varför är ett behov viktigare än ett annat? Kan vi tänka på något annat sätt? Vi jämför vår ordning på behov med Maslows. Har vi tänkt i samma banor? Vad händer om de grundläggande behoven inte uppfylls? Till exempel fattigdom leder till att 20 000 barn dör varje dag i sjukdomar, som skulle ha varit lätta att bota. Vad kan vi göra åt saken?

Bakgrundsinformation: Den amerikanska psykologen Abraham Maslow utvecklade under 1940-talet en modell om vad människor behöver för att må bra. Bilden återspeglas som en pyramid. På bottnen finns de fysiska behoven: mat, sömn och vatten. Före de här behoven är uppfyllda är det svår att fokusera på behov som finns högre upp i pyramiden (kärlek, säkerhet). Det är svårt att se den stora helheten, t.ex. att vilja utveckla världen eller bry sig om miljön, om man är hungrig eller hemlös.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mina egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga