Valikko

Beroende


Beskrivning:

Lotsen lägger en ölflaska mitt i rummet och konstaterar att den representerar alla beroenden. Först funderar vi över vilka alla saker man kan blir beroende av. Förutom rusmedel kan man också vara beroende av t.ex. idrott eller sociala medier. Lotsen ber explorerscouterna ställa sig på ett sådant avstånd och inta en sådan position som beskriver scoutens förhållande till olika beroenden. Hur nära ställde vi oss, hurdana skillnader hittar vi inom vår patrull? Hurdan position intog var och en – avvisande, ivrig eller nyfiken? Då alla har hittat sin plats och intagit sin kroppsställning, får var och en dela med sig av sina tankar i den mån hen vill. Vi diskuterar också om det att det inte handlar om ens eget beroende. Till exempel en familjemedlems beroende påverkar hela familjen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Rusmedel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga