Valikko

Vad skulle ni göra i en knepig situation?


Beskrivning:

En eller två av patrullens medlemmar lämnar rummet. Under tiden hittar de andra i patrullen på en knepig situation. Efter det kallas de frivilliga tillbaka till rummet. De frågar: ”Vad skulle ni göra?”. De andra patrullmedlemmarna föreslår lösningar på problemet. På basis av svaren försöker de frivilliga komma fram till vad det handlar om för situation. Den person som föreslår en

lösning som leder till att de frivilliga kommer fram till rätt svar får vara frivillig till näst, endera ensam eller med ett par som hen väljer.

Situationerna i leken handlar om alkohol, grupptryck eller egna känslor. Under lekens gång hör deltagarna olika alternativa lösningar på hur man kan tackla ett sådant problem. Vi utvärderar varje lösningsförslag: vad skulle vara förnuftigt? Vilka kan följderna vara av de föreslagna lösningarna?

Förslag på teman för gissningarna:

* Din kompis har börjat dricka så mycket att det gör dig orolig.

* Du kommer hem. Du ser grannflickan, som druckit för mycket och slocknat i trapphuset.

* Du är en mamma som hittat ett kvitto på en ölförpackning i ditt barns byxficka.

* Dina kompisar ber dig komma med till parken och de har mycket alkohol med sig.

* Din kompis ber dig låna pengar, för vilka hen skulle köpa alkohol.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Rusmedel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga