Valikko

Värdefull tid


Beskrivning:

Var och en ritar en cirkel eller en rektangel på ett eget papper. Vi delar figuren i delar så att varje sak vi använder vår tid på är en del av figuren. Ju mer tid vi lägger på att göra något, desto större andel får det i figuren. Hur ser figuren ut? Finns det något vi gör som upptar mer utrymme än vad vi skulle vilja? Finns det något jag använder mindre tid på än vad jag skulle vilja göra? Kan vi själv påverka figuren så att den skulle se bättre ut?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga