Valikko

Finns det hjältar?


Beskrivning:

Jag funderar över vilka tre människor som är mina hjältar. Patrullmedlemmarna kan på förhand komma överens om att utföra aktiviteten, så att alla har möjlighet att ta med material om sina hjältar. Då alla har valt sina hjältar, berättar patrullmedlemmarna om sina hjältar för varandra. Vi skriver ner alla hjältars namn och nationalitet. Om det är frågan om en kändis beskriver vi också hur personen blev känd, t.ex. genom idrott, musik, kultur eller politik. Ifall någon hjälte nämns flera gånger antecknar patrullen också det.

Diskutera: Fanns det överraskningar bland hjältarna eller var några av hjältarna obekanta för någon deltagare? Varför? Fanns det någon trend i hjältarnas kön och nationalitet? Om så var fallet, varför var flera hjältar av samma nationalitet eller kön eller hade samma kulturella bakgrund? Vad får oss att uppskatta någon hjälte mer än en annan? Är hjältar bra förebilder?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Självkänsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga