Explorerscouten deltar i olika typer av scoutfärdighetstävlingar och kan förbereda sig för dem. Explorerscouten får nya upplevelser och mod att prova sina färdigheter i olika situationer.

Valikko