Explorerscouten deltar i olika typer av scoutfärdighetstävlingar och kan förbereda sig för dem. Explorerscouten får nya upplevelser och mod att prova sina färdigheter i olika situationer.

Valikko

Scoutfärdighetstävlingar

Explorerscouten deltar i olika typer av scoutfärdighetstävlingar och kan förbereda sig för dem. Explorerscouten får nya upplevelser och mod att prova sina färdigheter i olika situationer.

Explorerscouten deltar tillsammans med sin patrull i olika scoutfärdighetstävlingar. Patrullen övar på att förbereda sig tillsammans för olika tävlingsförhållanden och -situationer.

Obligatoriska