Patrullen lär sig att förbereda sig bättre inför nästa tävling och utvecklar sitt sätt att handla i en tävlingssituation. Patrullen lär sig läsa orderbreven extra noggrant och att lägga märke till minsta lilla anvisning. Patrullen reflekterar över vad som gick bra och vad som kunde ha gått bättre.

Valikko

Efter tävlingen


Målsättning:

Patrullen lär sig att förbereda sig bättre inför nästa tävling och utvecklar sitt sätt att handla i en tävlingssituation. Patrullen lär sig läsa orderbreven extra noggrant och att lägga märke till minsta lilla anvisning. Patrullen reflekterar över vad som gick bra och vad som kunde ha gått bättre.

Beskrivning:

Efter tävlingen diskuterar patrullen tävlingen och sina egna förberedelser. Patrullen funderar över sin egen prestation under tävlingen och hur explorerscouterna fungerade som patrull. Patrullen går igenom uppgifterna, vad den gjorde och funderar om slutresultatet blivit ett annat ifall den gjort på ett annat sätt. Explorerscouterna utvärderar också sin tävlingsutrustning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar med tävlingens orderbrev, resultat och eventuella rätta svar på uppgifterna till mötet. Hen lyfter upp saker till diskussion, leder diskussionen och ser till att alla får säga sin åsikt. Patrulledaren ser till att hela diskussionen antecknas och sparas som hjälp inför nästa tävling. Lotsen följer vid behov diskussionen och ser till att ingen blir anklagad utan att diskussionen fokuserar på vad som gick bra och var det finns utrymme för förbättring. Lotsen kan också lyfta upp saker att fundera över. Speciellt om tävlingen inte gått så bra är det lotsens uppgift att gå igenom tävlingsupplevelsen tillsammans med explorerscouterna och gå igenom vad som kunde göras på annat sätt nästa gång och på detta sätt ge explorerscouterna en positiv upplevelse så att dessa också i framtiden kan inspireras att åka på scoutfärdighetstävlingar.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga