Explorerscouterna har förberett sig väl inför tävlingen. De behärskar de kunskaper och färdigheter de behöver under tävlingen så långt det gått att gissa sig till dem i förväg.

Valikko

Tävlingsuppgifterna


Målsättning:

Explorerscouterna har förberett sig väl inför tävlingen. De behärskar de kunskaper och färdigheter de behöver under tävlingen så långt det gått att gissa sig till dem i förväg.

Beskrivning:

Patrullen repeterar nödvändiga färdigheter före tävlingen. Patrullen bekantar sig med tävlingskallelsen, uppgiftsförteckningen och tävlingsinstruktionerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgifter är att leda patrullens förberedelser och se till att allt nödvändigt blir gjort före tävlingen. Patrulledaren tar med sig tävlingsinstruktionerna till mötet. Lotsens uppgift är att kolla att explorerscouterna anmäler sig i tid och vid behov att de också läser tävlingsmaterialet.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga