Explorerscouterna har förberett sig väl inför tävlingen. De behärskar de kunskaper och färdigheter de behöver under tävlingen så långt det gått att gissa sig till dem i förväg.

Valikko

Tävlingsuppgifterna


Målsättning:

Explorerscouterna har förberett sig väl inför tävlingen. De behärskar de kunskaper och färdigheter de behöver under tävlingen så långt det gått att gissa sig till dem i förväg.

Beskrivning:

Patrullen repeterar nödvändiga färdigheter före tävlingen. Patrullen bekantar sig med tävlingskallelsen, uppgiftsförteckningen och tävlingsinstruktionerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgifter är att leda patrullens förberedelser och se till att allt nödvändigt blir gjort före tävlingen. Patrulledaren tar med sig tävlingsinstruktionerna till mötet. Lotsens uppgift är att kolla att explorerscouterna anmäler sig i tid och vid behov att de också läser tävlingsmaterialet.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi läser FS:s Kisavartion opas -materialet (på finska) och förbereder oss med hjälp av det för tävlingen.

Vi kommer överens om gemensamma spelregler för tävlingspatrullen, d.v.s. vem som gör vad och hur vi utför uppgifterna. Vem har de färdigheter vi har mest nytta av i en specifik uppgift och hur fungerar vi mest logiskt på kontrollerna? Vem leder, vem utför och vem håller koll på tiden? Vi kommer också överens om vem som anmäler och avanmäler patrullen vid kontrollerna. Vi gör en lista på våra egna styrkor och svagheter i tävlingssituationer och funderar hur vi ska klara oss på bästa sätt.

Vi bekantar oss med tävlingens uppgiftsförteckning och försöker gissa vilka färdigheter som krävs i tävlingen. Vi delar upp de färdigheter vi måste lära oss inför tävlingen mellan tävlingspatrullens medlemmar. Var och en fördjupar sig i sin färdighet hemma och lär ut den till de andra medlemmarna i patrullen under ett patrullmöte. Om det bara är möjligt lönar det sig att reservera flera möten till att lära sig färdigheterna.

Lägg till tips

Bifoga