Patrullen bekantar sig med tävlingskallelsen, uppgiftsförteckningen och förhandsinstruktionerna och samlar ihop den utrustning patrullen behöver för tävlingen.

Valikko

Tävlingsutrustningen


Målsättning:

Patrullen bekantar sig med tävlingskallelsen, uppgiftsförteckningen och förhandsinstruktionerna och samlar ihop den utrustning patrullen behöver för tävlingen.

Beskrivning:

Explorerscouterna har förberett sig väl inför tävlingen. Tävlingspatrullen har med allt den behöver, men ändå inte för mycket saker.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda patrullens förberedelser och se till att allt som behöver ordnas före tävlingen fixas. Patrulledaren tar med förhandsinstruktionerna till mötet. Patrullen samlar under ledning av patrulledaren ihop all utrustning som behövs som finns i kårlokalen och delar upp sakerna mellan sig. Patrullen går igenom listan på den utrustning som ännu saknas och kommer överens om vem som skaffar vad och varifrån. Patrulledaren instruerar patrullmedlemmarna om packningen av deras personliga utrustning och kommer överens med alla patrullmedlemmar om hur de tar sig till tävlingsplatsen. Lotsens uppgift är att handleda patrulledaren att anmäla patrullen i tid till tävlingen och hjälpa patrullen att läsa tävlingsmaterialet. Lotsen hjälper vid behov explorerscouterna att skaffa den utrustning som patrullen behöver för tävlingen. Lotsen försäkrar sig om att explorerscouterna har kommit ihåg att beakta allting innan de åker iväg på tävlingen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga