Patrullen bekantar sig med tävlingskallelsen, uppgiftsförteckningen och förhandsinstruktionerna och samlar ihop den utrustning patrullen behöver för tävlingen.

Valikko

Tävlingsutrustningen


Målsättning:

Patrullen bekantar sig med tävlingskallelsen, uppgiftsförteckningen och förhandsinstruktionerna och samlar ihop den utrustning patrullen behöver för tävlingen.

Beskrivning:

Explorerscouterna har förberett sig väl inför tävlingen. Tävlingspatrullen har med allt den behöver, men ändå inte för mycket saker.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda patrullens förberedelser och se till att allt som behöver ordnas före tävlingen fixas. Patrulledaren tar med förhandsinstruktionerna till mötet. Patrullen samlar under ledning av patrulledaren ihop all utrustning som behövs som finns i kårlokalen och delar upp sakerna mellan sig. Patrullen går igenom listan på den utrustning som ännu saknas och kommer överens om vem som skaffar vad och varifrån. Patrulledaren instruerar patrullmedlemmarna om packningen av deras personliga utrustning och kommer överens med alla patrullmedlemmar om hur de tar sig till tävlingsplatsen. Lotsens uppgift är att handleda patrulledaren att anmäla patrullen i tid till tävlingen och hjälpa patrullen att läsa tävlingsmaterialet. Lotsen hjälper vid behov explorerscouterna att skaffa den utrustning som patrullen behöver för tävlingen. Lotsen försäkrar sig om att explorerscouterna har kommit ihåg att beakta allting innan de åker iväg på tävlingen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi läser FS:s Kisavartion opas-materialet (på finska) och förbereder oss med hjälp av det för tävlingen. Fem tips för dig som deltar för första gången:

  • Ta med egen mat till tävlingen. Matkontrollerna ger dig inte tillräckligt med mat för hela tävlingen. (Varm mat får du ofta först i mål).
  • Utrustningslistan innehåller inte nödvändigtvis allting, men med finns allt ni definitivt kommer att behöva. Om det på utrustningslistan står “borrbett 12 mm”, så betyder det verkligen att borrbettet måste vara 12 mm och inte 11 mm. Om det finns ett stämjärn på listan men inte en hammare lönar det sig att överväga att ta med en hammare ändå.
  • Satsa på en bra pannlampa. På hösten blir det mörkt tidigt och allting är lättare att göra i bra ljus. Ta med flera uppsättningar reservbatterier. Du kan behöva använda din lampa över 12 timmar i sträck under tävlingen.
  • Packa allting vattentätt även om det inte förväntas regna. Någon uppgift kan till exempel vara att ta sig över ett vattendrag.
  • Satsa på en bra ryggsäck som har både höft- och bröstrem eftersom de avlastar axlarna.

Vi läser igenom tävlingens förhandsinformation med eftertanke. Förhandsinformationen innehåller ofta nyttig tilläggsinformation till uppgiftsförteckningen och utrustningslistan. Ur denna kan man få goda tips för hur det lönar sig att packa och förbereda sig för tävlingen.

Vi kommer tillsammans överens om matsäcken till tävlingen. Vanligen bjuds det på varm mat först då man kommit i mål efter tävlingen (också på tävlingar med övernattning). På matkontrollerna räcker maten i regel inte till för att fylla tävlingsdeltagarnas magar, så i praktiken måste tävlingsdeltagarna bära med sig all mat de behöver under tävlingen. Vi kommer överens om alla sköter sin egen matsäck till tävlingen eller om vi skaffar maten gemensamt. Till exempel till nattkontrollen kan det vara bra att ha med en gemensam påsmat som kan tillagas i den ena trangiakastrullen (det finns inte nödvändigtvis möjlighet att diska på platsen). Det lönar sig att ha med mat som går att äta samtidigt som man går från en kontroll till nästa. Dessutom ska maten vara sådan att den inte far illa lätt, inte tar mycket utrymme och inte väger mycket.

Vi packar den gemensamma utrustningen tillsammans under ett möte. Vi bekantar oss med tävlingens utrustningslistor för tävlingspatrullen och med den personliga utrustningen och söker fram den utrustning vi behöver i kårlokalen. Om något ännu saknas kommer vi överens om vem som skaffar det. Vi funderar tillsammans om det skulle vara bra att ta med något som inte finns med på utrustningslistan eller om det skulle löna sig att ta med flera exemplar av någon viss sak på listan. Vi försöker packa med oss utrustning som är lätt och som tar så lite plats som möjligt. Vi delar upp den gemensamma utrustningen jämt mellan tävlingspatrullens medlemmar. Vi funderar över vilken personlig utrustning som är nödvändig och vad vi kunde välja bort.

Lägg till tips

Bifoga