Explorerscouten övervinner sig själv genom att delta i en scoutfärdighetstävling som är lagom utmanande för hen. Explorerscouten får nya erfarenheter av scoutfärdighetstävlingar och lär sig hur det lönar sig att handla under tävlingar.

Valikko

Vi deltar i en scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Explorerscouten övervinner sig själv genom att delta i en scoutfärdighetstävling som är lagom utmanande för hen. Explorerscouten får nya erfarenheter av scoutfärdighetstävlingar och lär sig hur det lönar sig att handla under tävlingar.

Beskrivning:

Explorerpatrullen deltar i en tävling utanför den egna kåren (till exempel i en tävling arrangerad i kårteamet, av FiSSc eller av det finska distriktet på kårens område). Om patrullen redan under spejarscouttiden deltagit i scoutfärdighetstävlingar deltar patrullen i vintermästerskapstävlingar eller i någon av FS scoutfärdighetstävlingar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att anmäla tävlingspatrullen till tävlingen. Hen försäkrar sig om att alla patrullmedlemmar vet tid och plats för avfärden till tävlingen. Patrulledarens uppgift är att sköta om att patrullen har med all nödvändig utrustning till tävlingen och att utrustningen är viktmässigt jämnt fördelad bland alla patrullmedlemmar. Lotsens uppgift är att uppmuntra explorerscouterna att delta i scoutfärdighetstävlingar. Lotsen hjälper explorerscouterna att avgöra vilken scoutfärdighetstävling som skulle vara en lämplig utmaning för dem. Hen ser till att explorerscouterna anmäler sig i tid. Lotsen ger vid behov råd om förberedelserna och hjälper till att skaffa tävlingsutrustningen. Lotsen hjälper explorerscouterna att fixa transporten till och från tävlingsplatsen. Hen fungerar som patrullens mentor och bollplank före och efter tävlingen. I synnerhet om tävlingen inte gått så bra är det lotsens uppgift att gå igenom tävlingsupplevelsen tillsammans med explorerscouterna och gå igenom vad som kunde göras på ett annat sätt nästa gång och på så sätt ge explorerscouterna en positiv tävlingsupplevelse.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Information om olika slags scoutfärdighetstävlingar hittas bland annat på webben, i Scoutposten och i de olika distriktens händelsekalendrar.

Lägg till tips

Bifoga