Explorerscouten tar ansvar för kårens båt. Hen kan fungera tryggt på sjön och vet hur man handlar i nödsituationer. Explorerscouten känner kårens egen kårbåt.

Valikko

Skärgårdsskepparpraktik

Explorerscouten tar ansvar för kårens båt. Hen kan fungera tryggt på sjön och vet hur man handlar i nödsituationer. Explorerscouten känner kårens egen kårbåt.

Explorerscouten får erfarenhet av att skeppa kårens egen båt. Hen lär sig att sköta om båten. Explorerscouten övar hur man handlar i nödsituationer. Denna ficka förbereder explorerscouten för skärgårdsskepparpraktikseglatsen som görs i kåren före skärgårdsskepparkusen. En del av aktiviteterna kan göras som en del av praktikseglatsen. OBS! Skärgårdsskepparpraktikseglatsen i denna ficka ska inte förväxlas med den praktikseglats som görs som en del av skärgårdsskepparkursen, efter kursens teoridel.

Valbara