Explorerscouten kan reparera enkla motorfel själv och lufta en dieselmotor.

Valikko

Båtmotorn


Målsättning:

Explorerscouten kan reparera enkla motorfel själv och lufta en dieselmotor.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig att känna igen och att reparera de vanligaste motorfelen. Angående dieselmotorer betyder detta framför allt luftning, och att lokalisera enkla elfel relaterade till startmotorn.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Kädentaidot Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att nödvändig utrustning finns tillgänglig och ber vid behov en motorexpert att delta i mötet. Lotsen hjälper patrulledaren att be expert att komma till mötet eller hjälper själv patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga