Explorerscouten kan reparera enkla motorfel själv och lufta en dieselmotor.

Valikko

Båtmotorn


Målsättning:

Explorerscouten kan reparera enkla motorfel själv och lufta en dieselmotor.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig att känna igen och att reparera de vanligaste motorfelen. Angående dieselmotorer betyder detta framför allt luftning, och att lokalisera enkla elfel relaterade till startmotorn.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Kädentaidot Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att nödvändig utrustning finns tillgänglig och ber vid behov en motorexpert att delta i mötet. Lotsen hjälper patrulledaren att be expert att komma till mötet eller hjälper själv patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi övar oss på elkopplingar genom att göra enkla serie-och parallellkopplingar med glödlampor. Tips på hur man gör sådana hittar vi t.ex. i skolböcker i fysik.

Vi undersöker motorn. Vi börjar med att gå igenom hur motorn fungerar och orsaker till vanliga fel med hjälp av instruktionsboken eller ritningar. Därefter bekantar vi oss med vår egen båts elsystem samt motorns kyl- och bränslesystem.

Vi servar båtens motor. Vi bekantar oss med motorns dagliga service och med vanliga fel som är relaterade till luftning, bränslefilter och elfel. Patrulledaren ber båtsfogden eller någon annan äldre ledare som känner motorn att komma med på mötet.

Lägg till tips

Bifoga