Explorerscouten lär sig förverkliga en scoutseglats, där det förutom segling också ordnas program och utbildning.

Valikko

Dags för seglats


Målsättning:

Explorerscouten lär sig förverkliga en scoutseglats, där det förutom segling också ordnas program och utbildning.

Beskrivning:

Patrullen ordnar program eller utbildning för andra explorerscouter eller för spejar- eller äventyrsscouter på seglatsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kommer på förhand överens med någon grupp om tidpunkt och innehåll för seglatsen. Patrulledaren fördelar uppgifterna mellan patrullmedlemmarna så att allt som behöver förberedas före seglatsen blir gjort. Lotsen stöder och handleder och kan också fungera som skeppare på seglatsen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga