Explorerscouten lär sig förverkliga en scoutseglats, där det förutom segling också ordnas program och utbildning.

Valikko

Dags för seglats


Målsättning:

Explorerscouten lär sig förverkliga en scoutseglats, där det förutom segling också ordnas program och utbildning.

Beskrivning:

Patrullen ordnar program eller utbildning för andra explorerscouter eller för spejar- eller äventyrsscouter på seglatsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kommer på förhand överens med någon grupp om tidpunkt och innehåll för seglatsen. Patrulledaren fördelar uppgifterna mellan patrullmedlemmarna så att allt som behöver förberedas före seglatsen blir gjort. Lotsen stöder och handleder och kan också fungera som skeppare på seglatsen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Denna aktivitet är lätt att göra tillsammans med till exempel aktiviteterna i Stor för de små-fickan. Patrulledaren tar i god tid kontakt med en grupp yngre scouter och kommer överens om hurdan seglatsen det blir. Vi planerar tillsammans med den yngre gruppens ledare hurdant program eller hurdan utbildning vi ska ha under seglatsen. Vi försöker komma ihåg att de saker ombord som är självklara för oss inte nödvändigtvis är det för de yngre. Vi kommer också ihåg att se till att seglatsen är säker och trygg.

Lägg till tips

Bifoga