Explorerscouten lär sig att förutspå vädret utgående från moln och andra tecken i naturen och kan använda olika väderlekstjänster som stöd vid ruttplaneringen.

Valikko

Fjädermoln


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att förutspå vädret utgående från moln och andra tecken i naturen och kan använda olika väderlekstjänster som stöd vid ruttplaneringen.

Beskrivning:

Patrullen lär sig känna igen olika typer av moln och kan förutsäga vädret med hjälp av tecken i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Luonto Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren planerar och leder övningarna. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren med planeringen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med olika väderlekstjänster på internet. Vi använder oss av olika väderlekstjänster då vi gör vår ruttplanering. Vi jämför vilka skillnader det finns i väderlekstjänsterna och vilken av dem som verkar bäst.

På Meteorologiska institutets websida finns mycket information om olika väderfenomen och konsten att spå väder. Vi kan också hitta information i utfärdsböcker.

Vi kan prova förutspå väder så att vi jämför väder- och frontkartor i tidningen eller på internet med våra egna iakttagelser av hur olika typs moln följer efter varandra.

Patrulledaren samlar ihop bilder av olika sorts moln och uppgifter om vilket sorts väder de förutspår. De övriga explorerscouterna försöker kombinera rätt molntyp med rätt väderprognos.

Lägg till tips

Bifoga