Explorerscouten förstår vindens inverkan på hanteringen av båten och kan kasta loss och lägga till vid strand, brygga och boj samt att ankra.

Valikko

Lägga till och kasta loss


Målsättning:

Explorerscouten förstår vindens inverkan på hanteringen av båten och kan kasta loss och lägga till vid strand, brygga och boj samt att ankra.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig förstå hur vinden påverkar manövrering av båten och övar sig att lägga till vid och kasta loss från strand, brygga och boj och med ankare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren kommer överens om tidpunkten för övningarna med en lämplig utbildare. Lotsen kan fungera som skeppare samtidigt som hen övervakar och handleder. Om lotsen inte själv kan skeppa fixar hen tillsammans med patrullen en kunnig skeppare för övningarna.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga