Explorerscouten lär sig att fungera och navigera självständigt på en seglats med en mindre grupp samt lär känna lokal kultur och omgivning.

Valikko

Praktikseglats inför skärgårdskepparkursen


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att fungera och navigera självständigt på en seglats med en mindre grupp samt lär känna lokal kultur och omgivning.

Beskrivning:

Patrullen planerar och förverkligar en seglats där patrullmedlemmarna övar segling och navigering. I samband med seglatsen bekantar sig patrullen med den lokala kulturen och omgivningen. OBS! Denna seglats ska inte förväxlas med den praktikseglats som görs som en del av skärgårdsskepparkursen, efter kursens teoridel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Organisointitaidot Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd päivä
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren fungerar som båtlagets ledare. Ledaren kan bytas ut under seglatsen så att alla får öva. Lotsen handleder planeringen av seglatsen så att båtlaget förutom ett dygns seglats också upplever lokalmiljön, kulturen och historien.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under vår seglats söker vi upp en liten vik som ser bra ut på sjökortet och gör en hamnbeskrivning över den. En hamnbeskrivning innehåller en kort beskrivning och en karta över hamnen med lodade djup. Vi mäter djupet i viken genom att loda och ritar en karta.

Vi planerar i förväg vilken rutt vi ska segla och skaffar den utrustning och proviant vi behöver. Lotsen hjälper till vid behov. I denna aktivitet är avsikten att vi också bekantar oss med den lokala omgivningen och kulturen. Vi kan till exempel bekanta oss med historian kring en fiskarby, en ö, en kyrka eller en befästning. Alternativt kan vi bekanta oss med en traditionell näringsgren, ett traditionellt kulturlandskap och hur det skyddas eller en nationalpark.

Vi gör en seglats med en segeljolle, roddbåt eller annan liten båt, om möjligt något annat än en motorbåt.

Lägg till tips

Bifoga