Explorerscouten lär sig planera och skaffa mat för en seglats.

Valikko

Proviant ombord


Målsättning:

Explorerscouten lär sig planera och skaffa mat för en seglats.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen ansvarar för maten under en veckoslutsseglats. Explorerscouterna beaktar olika allergier samt hurdana möjligheter det finns att förvara och tillreda mat ombord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Organisointitaidot Ruuanlaitto Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd viikonloppu
Material tarvikkeet.keittiotarvikkeet tarvikkeet.osallistujalista tarvikkeet.ruoka-aineet
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och fördelar uppgifterna mellan patrullmedlemmarna. Lotsen handleder vid behov planeringen av matlistan. Hen kan ge konstruktiva kommentarer och förslag till matplaneringen och berätta var maten kan inhandlas enkelt och billigt.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Också om det traditionellt alltid serveras en viss sorts mat ombord på kårens båt provar vi nu på något nytt. Vi studerar kokböcker eller webbsidor och söker nya recept som passar för båtförhållanden. Vi provar recepten under vårt bespisningsveckoslut.

Vi börjar planeringen av bespisningen genom att bekanta oss med båtens köksutrustning och förvaringsmöjligheter ifall vi inte känner till dem från tidigare. Vi funderar vilken mat vi vill bjuda på under veckoslutet och hur vi kan erbjuda besättningen hälsosam mat tillräckligt ofta. Vi serverar ordentlig mat både till lunch och middag och äter inte smörgåsar hela dagen och lagar middag först i hamn på kvällen. Vi studerar deltagarlistan och beaktar allergier och specialdieter. Vi räknar hur mycket mat och ingredienser vi behöver. Till hjälp kan vi ta läroböcker i huslig ekonomi eller recept på internet. Vi gör en inköpslista och går i butiken. Vi lagar mat under veckoslutet och kommer också ihåg att sköta om att städa undan efter seglatsen.

Lägg till tips

Bifoga