Explorerscouten lär sig planera och skaffa mat för en seglats.

Valikko

Proviant ombord


Målsättning:

Explorerscouten lär sig planera och skaffa mat för en seglats.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen ansvarar för maten under en veckoslutsseglats. Explorerscouterna beaktar olika allergier samt hurdana möjligheter det finns att förvara och tillreda mat ombord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Organisointitaidot Ruuanlaitto Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd viikonloppu
Material tarvikkeet.keittiotarvikkeet tarvikkeet.osallistujalista tarvikkeet.ruoka-aineet
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och fördelar uppgifterna mellan patrullmedlemmarna. Lotsen handleder vid behov planeringen av matlistan. Hen kan ge konstruktiva kommentarer och förslag till matplaneringen och berätta var maten kan inhandlas enkelt och billigt.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga