Explorerscouten kan säkert fungera som skeppare på skolningsbåten samt känner till både de internationella och FS säkerhetsföreskrifter för scoutverksamhet till sjöss.

Valikko

Säkerhetsföreskrifter på sjön


Målsättning:

Explorerscouten kan säkert fungera som skeppare på skolningsbåten samt känner till både de internationella och FS säkerhetsföreskrifter för scoutverksamhet till sjöss.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med de internationella sjövägsreglerna, samt ljussignaler och signalfigurer (navigationsljus och dagssignaler) samt FS säkerhetsföreskrifter för scoutverksamhet till sjöss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder övningen och ser till att allt som behövs för aktiviteten finns till hands. Lotsen kan hjälpa med genomgången av regelverken. Lotsen ser till att explorerscouterna lär sig tillräckligt mycket.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga