Explorerscouten kan säkert fungera som skeppare på skolningsbåten samt känner till både de internationella och FS säkerhetsföreskrifter för scoutverksamhet till sjöss.

Valikko

Säkerhetsföreskrifter på sjön


Målsättning:

Explorerscouten kan säkert fungera som skeppare på skolningsbåten samt känner till både de internationella och FS säkerhetsföreskrifter för scoutverksamhet till sjöss.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med de internationella sjövägsreglerna, samt ljussignaler och signalfigurer (navigationsljus och dagssignaler) samt FS säkerhetsföreskrifter för scoutverksamhet till sjöss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder övningen och ser till att allt som behövs för aktiviteten finns till hands. Lotsen kan hjälpa med genomgången av regelverken. Lotsen ser till att explorerscouterna lär sig tillräckligt mycket.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi är med då båten besiktigas.

Man lär sig bäst i praktiken. Det lönar sig att öva att känna igen ljussignalerna under nattseglatser.

Det finns olika program som vi kan öva båtars ljus- och dagssignaler med. Vi hittar övningar på internet till exempel med sökorden lanternor test.

Lotsen samlar ihop olika bilder eller texter med påståenden som är rätt eller fel. Varje explorerscoutpar får några bilder. Paret funderar tillsammans om påståendet är rätt eller fel. Sedan går patrullen igenom alla påståenden tillsammans och diskuterar dem.

Vi spelar Pictionary med säkerhetsföreskrifterna. Patrulledaren eller lotsen väljer en lämplig mängd delar ur säkerhetsföreskrifterna och skriver dem på små lappar. En i gången drar en lapp och ritar och resten försöker gissa vilken förordning det är frågan om.

Detta tips lönar sig att göra genast i början av aktiviteten innan vi har bekantat oss med säkerhetsföreskrifterna och -stadgarna. Vi ordnar en frågesport om säkerhetsföreskrifterna. Vi delar upp oss i par eller mindre grupper och varje grupp får en uppsättning av föreskrifterna. Patrulledaren eller lotsen ställer frågor och lagen försöker hitta svaret i säkerhetsföreskrifthäftet så fort som möjligt. Det lag som först hittar rätt svar får en poäng.

Lägg till tips

Bifoga