Explorerscouten kan fungera om hen råkar i sjönöd eller hamnar i vattnet. Hen behärskar nödsignalerna och hur man gör nödanrop. Explorerscouten kan ge förstahjälpen vid hypotermi och nedkylning.

Valikko

Sjöräddning


Målsättning:

Explorerscouten kan fungera om hen råkar i sjönöd eller hamnar i vattnet. Hen behärskar nödsignalerna och hur man gör nödanrop. Explorerscouten kan ge förstahjälpen vid hypotermi och nedkylning.

Beskrivning:

Explorerscouten övar sig i hur man skickar nödsignaler. Hen övar sig att handla rätt då hen hamnar i vattnet och övar huddling- och helpställningar. Explorerscouten repeterar eller övar att ge första hjälpen åt en patient som är nedkyld eller lider av hypotermi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Lotsen ser till att övningarna är trygga.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi övar oss att simma med flytväst. Den här aktiviteten kan också göras i simhall, men vi måste be om lov av simvakterna i förväg. Samtidigt passar vi på att öva huddling- och helpställningarna.

Vi bekantar oss med nödsignalerings- och radioutrustningen ombord på kårens båt. I aktiviteten Radiotelefon och signalflaggor övar vi oss att använda en radiotelefon, men i den här aktiviteten övar vi oss att alarmera efter hjälp med telefonen. Vi kommer ihåg att nödmeddelanden och nödsignaler aldrig får skickas eller användas i onödan. Vi kollar upp var utrustningen finns på båten och lär oss under ledning av skepparen eller båtsfogden att använda den.

Vi lär oss känna igen symptom på hypotermi och övar oss att hantera och återuppliva en hypotermipatient. Vi funderar samtidigt hur vi själv kan undvika att drabbas av hypotermi. Anvisningar för första hjälpen för hypotermipatienter hittar vi bl.a. på webben och i böcker om första hjälpen.

Lägg till tips

Bifoga