Explorerscouten känner till direktiven angående båtens avfallshantering, användning av dess grå- och svartvattensystem samt tömning av dessa.

Valikko

Skräp, gråvatten och septitank


Målsättning:

Explorerscouten känner till direktiven angående båtens avfallshantering, användning av dess grå- och svartvattensystem samt tömning av dessa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med bestämmelser om avloppsvattenbehandling och avfallssystem för fritidsbåtar samt med kårbåtens avfallshanteringssystem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig på förhand med de officiella direktiven för avfallshantering för fritidsbåtar. Hen plockar ut de centrala delarna och lär ut dessa åt de övriga explorerscouterna. Patrulledaren tar på förhand reda på hur man tömmer kårbåtens grå- och svartvatten eller ber om hjälp av någon som kan saken. Lotsen hjälper patrulledaren att plocka ut de väsentliga delarna av direktiven och ansvarar för att utbildningen blir tillräcklig.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga