Explorerscouten lär sig navigering och sjömanskap på viceskepparnivå.

Valikko

Vi hålls på sjökortet


Målsättning:

Explorerscouten lär sig navigering och sjömanskap på viceskepparnivå.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig grunderna i navigation och fungerar som navigatör ombord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar de övriga att lära sig navigera. Lotsens uppgift är att lära patrullen de behövliga grunderna i navigation. Om lotsen inte har tillräckliga kunskaper själv ber hen någon ledare med bättre kunskaper i ämnet hålla explorerscouternas möte. Lotsen kan fungera som skeppare ombord då explorerscouterna gör aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Då vi behärskar sakerna i teorin, övar vi oss att tillämpa våra kunskaper i praktiken genom att fungera som båtens navigatör under minst två vakter, d.v.s. totalt 8 timmar.

Vi lär oss först grunderna i navigation så att -vi känner jordens gradindelning och koordinatsystem. -vi förstår betydelsen av missvisning, deviation och avdrift. -vi behärskar den omräkning av kurser mellan rättvisande kurs och kompasskurs som hör ihop med att ta ut bäring och position. -vi behärskar distans-tid-fart-räkning. -vi kan använda transportör vid positionsbestämning och göra kryss- och skepparpejlning. -vi kan sätta båtens kurs genom att räkna om kurser mellan rättvisande kurs och kompasskurs.

Lägg till tips

Bifoga