Explorerscouten lär sig navigering och sjömanskap på viceskepparnivå.

Valikko

Vi hålls på sjökortet


Målsättning:

Explorerscouten lär sig navigering och sjömanskap på viceskepparnivå.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig grunderna i navigation och fungerar som navigatör ombord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar de övriga att lära sig navigera. Lotsens uppgift är att lära patrullen de behövliga grunderna i navigation. Om lotsen inte har tillräckliga kunskaper själv ber hen någon ledare med bättre kunskaper i ämnet hålla explorerscouternas möte. Lotsen kan fungera som skeppare ombord då explorerscouterna gör aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga