Explorerscouten fördjupar sin erfarenhet av och förståelse för smågruppsverksamhet. Explorerscouten är ett föredöme för yngre scouter. Explorerscouten bygger upp sin självbild. Hen omfattar också utvärdering som en del av sin verksamhet. Samtidigt övar sig explorerscouten på att skapa olika förhållanden till andra människor.

Valikko

Stor för de små

Explorerscouten fördjupar sin erfarenhet av och förståelse för smågruppsverksamhet. Explorerscouten är ett föredöme för yngre scouter. Explorerscouten bygger upp sin självbild. Hen omfattar också utvärdering som en del av sin verksamhet. Samtidigt övar sig explorerscouten på att skapa olika förhållanden till andra människor.

Explorerscouten får erfarenhet av att sköta olika stora ansvarsuppgifter både inom och utanför scoutingen. Avsikten är att explorerscouten förverkligar någon form av mindre ledaruppdrag i flera åldersgrupper.

Valbara