Explorerscouten kan planera och förverkliga en lämpligt stor ansvarsuppgift under en utfärd eller ett läger.

Valikko

Ansvarsuppgift på läger eller utfärd


Målsättning:

Explorerscouten kan planera och förverkliga en lämpligt stor ansvarsuppgift under en utfärd eller ett läger.

Beskrivning:

Explorerscouten sköter en överenskommen uppgift på en utfärd eller ett läger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Metsä Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och fixar behövlig utrustning. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lämpliga ledaruppgifter för var och en. Lotsen fungerar vid behov som bakgrundsstöd då explorerscouten gör sin ledaruppgift.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag deltar i ett sam- eller förbundsläger i ett uppdrag. Kårerna ordnar regelbundet samläger och FiSSc förbundsläger. På lägren behövs många ledarinsatser. I ett serviceuppdrag ansvarar jag för en överenskommen del av något delområde. Uppdraget kan t.ex. vara på en programpunkt, i lägerköket, lägrets underhåll eller i lägrets kommunikationsteam. Jag ser till att jag får göra ett ordentligt handslag för uppdraget så att jag vet vilka mina uppgifter är och att jag efter lägret får ett intyg över det uppdrag jag haft.

Vi planerar och förverkligar ett kvällsprogram, en väckning med program eller ett lägerdop till lägret. Vi funderar tillsammans med lägerchefen vilket programmet kunde vara. Då vi planerar programmet beaktar vi lägrets övriga program och tema, så att vårt program passar in i lägerhelheten. Vi berättar också för lägrets övriga ledare om våra planer. Efteråt ägnar vi en stund åt att utvärdera vårt program.

Jag tröstar en vargunge eller äventyrsscout med hemlängtan. Också för detta kan jag förbereda mig i förväg genom att fundera på saker som kan lindra ett barns hemlängtan. Ett bra sätt är t.ex. att ta med en sagobok till lägret som kan plockas fram vid behov. Jag funderar också på vilka ord jag kan använda för att trösta. Det kan hända att jag inte ännu på nästa läger får möjlighet att pröva på att lindra hemlängtan hos en yngre scout, men den dag en av mina vargungar eller äventyrsscouter får hemlängtan på ett läger kan jag ta itu med saken.

Vi gör något material till lägret. Vi funderar tillsammans med lägerchefen vad materialen kunde vara. Vi kan göra t.ex. ett spel för lediga stunder, skriva en lägersång, planera och göra lägermärken till deltagarna eller bygga en lägerport enligt lägrets tema. Vi börjar i tid så att vi säkert får allt klart till lägret. Vi kan fråga lotsen om hjälp med praktiska saker som t.ex. materialanskaffning.

Lägg till tips

Bifoga