Explorerscouten kan planera och förverkliga en lämpligt stor ansvarsuppgift under en utfärd eller ett läger.

Valikko

Ansvarsuppgift på läger eller utfärd


Målsättning:

Explorerscouten kan planera och förverkliga en lämpligt stor ansvarsuppgift under en utfärd eller ett läger.

Beskrivning:

Explorerscouten sköter en överenskommen uppgift på en utfärd eller ett läger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Metsä Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och fixar behövlig utrustning. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lämpliga ledaruppgifter för var och en. Lotsen fungerar vid behov som bakgrundsstöd då explorerscouten gör sin ledaruppgift.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga