Explorerscouten lär sig att leda yngre åldersgrupper i förberedelser inför scoutfärdighetstävlingar och i att läsa uppgiftsförteckningen. Hen lär sig att beakta också annat som hör till tävlingarna såsom anmälningar och arrangemang kring transporter. Explorerscouten lär sig också att bedöma sin egen prestation efter tävlingen.

Valikko

Jag deltar i distriktets scoutfärdighetstävling som patrulledare för en spejarscoutpatrull eller som följeslagare för en äventyrsscoutpatrull


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att leda yngre åldersgrupper i förberedelser inför scoutfärdighetstävlingar och i att läsa uppgiftsförteckningen. Hen lär sig att beakta också annat som hör till tävlingarna såsom anmälningar och arrangemang kring transporter. Explorerscouten lär sig också att bedöma sin egen prestation efter tävlingen.

Beskrivning:

Explorerscouten leder sin spejarscoutpatrull eller en äventyrsscoutpatrull i förberedelserna inför en scoutfärdighetstävling. Hen ger de yngre scouterna råd för tolkningen av uppgiftsförteckningen och samlar tillsammans med scouterna ihop den utrustning som behövs för tävlingen. Explorerscouten ser också till att patrullen övar färdigheter inför tävlingen, sköter om anmälningen och fixar transporterna till och från tävlingsplatsen. Efter tävlingen funderar patrullen på vad som gick bra och vad som kunde göras på ett annat sätt följande gång.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsen fungerar vid behov som stöd för explorerscouten under dennas ledaruppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi planerar och förverkligar en kontroll under en scoutfärdighetstävling. Idéer till kontroller får vi genom att själv delta i scoutfärdighetstävlingar och ur gamla orderbrev. Vi frågar också om råd av erfarna tävlingsdeltagare och tävlingsarrangörer. Planeringen tar ofta oväntat lång tid och vi måste också reservera tid för testning av kontrolluppgiften före själva tävlingen.

Jag deltar i en scoutfärdighetstävling som följeslagare för en äventyrsscoutpatrull eller patrulledare för en spejarscoutpatrull. Före tävlingen går jag igenom utrustningslistan tillsammans med tävlingspatrullen och vi bekantar oss med uppgiftsförteckningen. Tips på hur vi kan bekanta oss med uppgiftsförteckningen hittar jag till exempel bland aktiviteterna i explorerscouternas ficka Scoutfärdighetstävlingar. Jag kan också fråga råd av mer erfarna tävlingsdeltagare om vilka saker i uppgiftsförteckningen det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid och vilka saker det lönar sig att ta med trots att de inte finns med på utrustningslistan. Jag hjälper tävlingspatrullen att samla ihop nödvändig tävlingsutrustning. Under själva tävlingen leder jag patrullen i tävlingscentralen i samband med förflyttningen mellan anmälningen och starten. Under tävlingens gång hejar jag på gruppen och ser till att alla får hjälpa till med tävlingsuppgifterna. Efter tävlingen ser jag till att alla kommer tryggt hem och att den utrustning vi lånat lämnas tillbaka i gott skick. På tävlingspatrullens första möte efter tävlingen ägnar vi en stund åt att fundera på vad som gick bra i tävlingen och vad som kunde göras på ett annat sätt nästa gång.

Lägg till tips

Bifoga