Explorerscouten lär sig att leda yngre åldersgrupper i förberedelser inför scoutfärdighetstävlingar och i att läsa uppgiftsförteckningen. Hen lär sig att beakta också annat som hör till tävlingarna såsom anmälningar och arrangemang kring transporter. Explorerscouten lär sig också att bedöma sin egen prestation efter tävlingen.

Valikko

Jag deltar i distriktets scoutfärdighetstävling som patrulledare för en spejarscoutpatrull eller som följeslagare för en äventyrsscoutpatrull


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att leda yngre åldersgrupper i förberedelser inför scoutfärdighetstävlingar och i att läsa uppgiftsförteckningen. Hen lär sig att beakta också annat som hör till tävlingarna såsom anmälningar och arrangemang kring transporter. Explorerscouten lär sig också att bedöma sin egen prestation efter tävlingen.

Beskrivning:

Explorerscouten leder sin spejarscoutpatrull eller en äventyrsscoutpatrull i förberedelserna inför en scoutfärdighetstävling. Hen ger de yngre scouterna råd för tolkningen av uppgiftsförteckningen och samlar tillsammans med scouterna ihop den utrustning som behövs för tävlingen. Explorerscouten ser också till att patrullen övar färdigheter inför tävlingen, sköter om anmälningen och fixar transporterna till och från tävlingsplatsen. Efter tävlingen funderar patrullen på vad som gick bra och vad som kunde göras på ett annat sätt följande gång.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsen fungerar vid behov som stöd för explorerscouten under dennas ledaruppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga