Explorerscouten bekantar sig med äventyrsscouterna och övar sig att ta ansvar. Hen är ett föredöme för yngre scouter.

Valikko

Som ledare för äventyrsscouter


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med äventyrsscouterna och övar sig att ta ansvar. Hen är ett föredöme för yngre scouter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med äventyrsscouternas värld genom att ta ansvar för ett lagom stort ledaruppdrag i äventyrsscoutverksamheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och ser till att den utrustning som behövs finns. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lagom stora ledaruppdrag. Lotsen fungerar vid behov som explorerscoutens bakgrundsstöd under ledaruppdraget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi gör en spårning utomhus för äventyrsscouterna. Vi tar kontakt med kårens äventyrsscoutansvariga eller kaptenerna och frågar med vilken sak äventyrsscoutlaget behöver några extra händer. Vi kan göra t.ex. en äventyrsbana i skogen eller en spårning där äventyrsscouterna får repetera något de nyligen lärt sig. Vi kommer överens med vår lots och äventyrsscouternas kapten om målsättningen och tidtabellen för vår ledarskapsövning. Vi reserverar tillräckligt mycket tid för planering av banan och andra förhandsförberedelser. Vi berättar i förväg för lotsen eller kaptenen vad vi planerat. Efter utbildningen ägnar vi en stund åt att utvärdera hur vår ledarskapsuppgift lyckades.

Vi planerar en programhelhet till äventyrsscouternas utfärd. Vi tar kontakt med kårens äventyrsscoutansvariga eller kaptenerna och frågar när äventyrsscouterna har en utfärd inplanerad och vilket tema utfärden har. Vi kan få goda programidéer ur äventyrsscoutprogrammet där utfärdskunskaper betonas. Vi kan också planera ett äventyr t.ex. utgående från temat i något TV-program. Vi kommer överens med vår lots och äventyrsscouternas kapten om målsättningen och tidtabellen för vår ledarskapsövning. Ofta lönar det sig att gå igenom samma sak många gånger på olika sätt och att repetera mycket. Vi berättar i förväg för lotsen eller kaptenen vad vi planerat. Efter utbildningen ägnar vi en stund åt att utvärdera hur vår ledarskapsuppgift lyckades.

Vi planerar och förverkligar en utbildningshelhet för äventyrsscouterna under ett av deras möten. Vi tar kontakt med kårens äventyrsscoutansvariga eller med kaptenerna. Vi tar reda på vilken sak laget skulle behöva hjälp med att lära sig. Det kan vara frågan om t.ex. en orienteringsutbildning med hjälp av en orienteringsbana för äventyrsscouterna eller en helhet som byggs upp kring ett av äventyrsscouternas specialmärken. Vi kommer överens med vår lots och äventyrsscouternas kapten om målsättningen och tidtabellen för vår ledarskapsövning. Ofta lönar det sig att gå igenom samma sak många gånger på olika sätt och att repetera mycket. Vi berättar i förväg för lotsen eller kaptenen vad vi planerat. Efter utbildningen ägnar vi en stund åt att utvärdera hur vår ledarskapsuppgift lyckades.

Lägg till tips

Bifoga