Explorerscouten kan planera och förverkliga en ansvarsuppgift av lämplig omfattning. Explorerscouten kan leda jämnåriga ungdomar.

Valikko

Som ledare för jämnåriga


Målsättning:

Explorerscouten kan planera och förverkliga en ansvarsuppgift av lämplig omfattning. Explorerscouten kan leda jämnåriga ungdomar.

Beskrivning:

Explorerscouten övar att leda små grupper i explorerscoutpatrullen eller en annan grupp med jämnåriga ungdomar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder vid behov planeringen och fixar den utrustning och reserverar de utrymmen som behövs. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lämpliga ledaruppgifter för var och en. Lotsen fungerar vid behov som bakgrundsstöd då explorerscouten gör sin ledaruppgift.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga