Explorerscouten kan planera och förverkliga en ansvarsuppgift av lämplig omfattning. Explorerscouten kan leda jämnåriga ungdomar.

Valikko

Som ledare för jämnåriga


Målsättning:

Explorerscouten kan planera och förverkliga en ansvarsuppgift av lämplig omfattning. Explorerscouten kan leda jämnåriga ungdomar.

Beskrivning:

Explorerscouten övar att leda små grupper i explorerscoutpatrullen eller en annan grupp med jämnåriga ungdomar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder vid behov planeringen och fixar den utrustning och reserverar de utrymmen som behövs. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lämpliga ledaruppgifter för var och en. Lotsen fungerar vid behov som bakgrundsstöd då explorerscouten gör sin ledaruppgift.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag ordnar ensam eller tillsammans med ett par för en utfärd för explorerscouterna. Som arrangörer ansvarar vi för förberedelserna för utfärden, programmet på utfärden och efterarbetet efter utfärden. Utfärden kan vara en utfärd för vår egen patrull eller för alla explorerscouter i vårt kårteam. Programmet kan delvis planeras tillsammans med deltagarna eller så kan det vara en överraskning för deltagarna. Det viktiga är att vi som ordnar utfärden är huvudansvariga för utfärdsarrangemangen. Efter utfärden går vi igenom hur utfärden lyckades i sin helhet. Vi kan be om hjälp av lotsen i alla skeden.

Vi ordnar ett nytt evenemang för explorerscouter i vår kår eller i vårt kårteam. Vi funderar på ett hurdant evenemang vi själva skulle vilja delta i och ordnar ett sådant för explorerscouterna i vår kår eller vårt kårteam. Om evenemanget är för en större grupp än bara vår egen patrull slår vi fast tidpunkten tillräckligt långt i förväg. Tillsammans med vår lots funderar vi på målsättningar för vårt evenemang och efteråt kollar vi hur bra vi uppnådde dem. Vi reserverar också tillräckligt med tid för själva planeringen och olika förberedelser som matinköp, bokning av ställe och inkvartering. Vi leder evenemanget. Också efterarbetet tar sin tid. Vid behov ber vi lotsen om hjälp med planering och förverkligande.

Lägg till tips

Bifoga