Explorerscouten bekantar sig med spejarscouterna och övar sig att ta ansvar. Hen är ett föredöme för yngre scouter.

Valikko

Som ledare för spejarscouter


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med spejarscouterna och övar sig att ta ansvar. Hen är ett föredöme för yngre scouter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med spejarscouternas värld genom att ansvara för ett lagom stort ledaruppdrag i spejarscoutverksamheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och ser till att den utrustning som behövs finns. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lagom stora ledaruppdrag. Lotsen fungerar vid behov som explorerscoutens bakgrundsstöd under ledaruppdraget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga