Explorerscouten bekantar sig med spejarscouterna och övar sig att ta ansvar. Hen är ett föredöme för yngre scouter.

Valikko

Som ledare för spejarscouter


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med spejarscouterna och övar sig att ta ansvar. Hen är ett föredöme för yngre scouter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med spejarscouternas värld genom att ansvara för ett lagom stort ledaruppdrag i spejarscoutverksamheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och ser till att den utrustning som behövs finns. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lagom stora ledaruppdrag. Lotsen fungerar vid behov som explorerscoutens bakgrundsstöd under ledaruppdraget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi planerar och förverkligar en utbildningshelhet för spejarscouterna under ett möte eller en utfärd. Vi tar kontakt med kårens spejarscoutledare och frågar vad patrullerna skulle behöva hjälp med att lära sig. Det finns många olika saker att lära sig i spejarscoutprogrammet och vi väljer en av dessa. Tillsammans med vår lots eller spejarscouternas ledare kommer vi överens om målsättningen med och tidtabellen för vår ledarskapsuppgift. Vi reserverar tillräckligt med tid för planering och förberedelser av uppgiften. Det lönar sig ofta att gå igenom samma sak på flera olika sätt. Vi redogör för våra planer för lotsen eller spejarscoutlotsen i förväg. Efter övningen ägnar vi också en stund åt att utvärdera vår ledarskapsövning.

Vi planerar ett utbildningsspel för spejarscouter. Först funderar vi över vad vi vill att spejarscouterna skall lära sig med hjälp av spelet. Med hjälp av ett spel kan man lära ut nästan vad som helst: allt från stenarter till stjärnor och allemansrätten till scouttraditioner. Då vi planerar spelet kommer vi ihåg att beakta målgruppen. Spelet kan göras elektroniskt, som ett brädspel eller som ett jättespel i terrängen. Då spelet är klart marknadsför vi det åtminstone till kårens egna spejarpatruller. Vi strävar också efter att få vara med och se hur spelet fungerar i praktiken. Vi frågar spejarscouterna vad de tyckte om spelet och ber också om feedback av spejarscoutlotsen.

Vi ordnar en första hjälpen-övning för spejarscouter som också innehåller en situationsövning och genomgång av övningen efteråt. Om vi inte själva är ledare för en spejarpatrull tar vi kontakt med någon av kårens spejarpatruller och kommer överens om när vi kan komma och hålla vårt möte. Samtidigt kommer vi överens om vad spejarscouterna skall lära sig under övningen. Vi planerar och förbereder övningen i förväg. Vi reserverar också tillräckligt med tid för detta. Vid behov ber vi lotsen om hjälp. När övningen vi ordnat är över ägnar vi en stund åt att fundera på hur övningen gick och om det är något som kunde göras annorlunda nästa gång.

Lägg till tips

Bifoga