Explorerscouten bekantar sig med vargungarna och övar sig att ta ansvar. Hen är en förebild för yngre scouter.

Valikko

Som ledare för vargungar


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med vargungarna och övar sig att ta ansvar. Hen är en förebild för yngre scouter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vargungarnas värld genom att ta ansvar för ett lagom stort ledaruppdrag i vargungeverksamheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringsarbetet och ser till att den utrustning som behövs finns. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta lagom stora ledaruppdrag. Lotsen fungerar vid behov som explorerscoutens stöd under ledaruppdraget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi lär vargungarna en ny färdighet. Vi tar kontakt med kårens vargungeansvariga eller med akelorna och tar reda på vilken färdighet flockarna behöver hjälp med att lära sig. Vi planerar i förväg hur vi lär ut färdigheten. Det lönar sig ofta att gå igenom samma sak på flera olika sätt. T.ex. kan vargungarna få lära sig sjömansknopen genom en berättelse, med hjälp av snören av lakrits, genom att göra en knopgubbe eller genom en knopstafett. Vi berättar om våra planer för lotsen och akelan i förväg. Efter vår utbildningsstund ägnar vi en stund åt att utvärdera hur vår ledarskapsuppgift lyckades.

Vi gör en scoutig dock-, bords- eller barnteaterföreställning för vargungarna. Vi funderar tillsammans med lotsen och kårens akelor eller vargungeansvariga på målsättningen för föreställningen och varför vi ordnar den. Utöver att vi planerar själva föreställningen, ser vi också till att göra reklam för föreställningen, boka en plats och sköta andra praktiska arrangemang. Vi kan be lotsen om hjälp med arrangemangen. Efter föreställningen ägnar vi en stund åt att utvärdera evenemanget.

Vi ordnar en utfärd för vargungarna med ett överenskommet tema. Vi tar kontakt med kårens akelor och frågar om vi får ordna en utfärd för vargungarna. Kom ihåg att vara ute i god tid. Vi kommer överens om målsättningen för utfärden, temat, marknadsföringen och vem som sköter vad under utfärden tillsammans med akelan. Utöver tid för planering reserverar vi också tid för eventuella förberedelser. Tips på teman för utfärden får vi t.ex. från vargungarnas spår, olika sagor eller någon scoutfärdighet. Också lotsen får vara med och lyssna på våra planer. Hen kan ge oss bra tips på hur vi förverkligar utfärden. Efter utfärden går vi tillsammans med akelan igenom evenemanget och diskuterar hur utfärden gick och vad vi lärde oss.

Lägg till tips

Bifoga