Explorerscouten lär sig att utnyttja färdigheter hen lärt sig i scouterna också på andra ställen.

Valikko

Som ledare utanför scoutingen


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att utnyttja färdigheter hen lärt sig i scouterna också på andra ställen.

Beskrivning:

Explorerscouten har handlednings- eller ledaruppgifter utanför scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta en lämplig ledaruppgift. Lotsen fungerar vid behov som explorerscoutens stöd under hens ledaruppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag deltar i församlingens hjälpledarutbildning och fungerar som hjälpledare på ett skriftskolläger. Jag diskuterar med min lots om hur jag i scoutingen kan dra nytta av de färdigheter jag lärt mig som hjälpledare och vilka färdigheter jag lärt mig i scoutingen som är till nytta i hjälpledaruppdraget.

Vi ordnar en scoutdag eller -kväll för en grupp utanför scoutingen. Gruppen kan till exempel vara ett lag från den lokala idrottsföreningen eller kommunstyrelsen, alltså en grupp som inte är bekant med scoutingen från tidigare. Det kan också vara en grupp från en hobby någon av patrullens medlemmar har. Vi planerar och förverkligar en scoutdag eller -kväll för denna grupp. Vi funderar tillsammans med en representant för gruppen vad målen med helheten är. Ofta är önskemålen för en scoutkväll väldigt annorlunda för en som inte känner till scoutingen än för någon som själv är scout. Vi funderar alltså tillsammans på vad dagen eller kvällen ska innehålla. Det kan vara en äventyrsbana i skogen, korvgrillning efter att alla tillsammans huggit ved och tänt elden eller en liten spårning på den närbelägna spånbanan med uppgifter som främjar gruppbildning och samarbete. Lotsen hjälper oss vid behov med planering och förverkligande.

Vi ordnar en scoutdag för låg- eller högstadieelever. Vi kan ordna dagen till exempel under scoutveckan eller under en hobbymässa eller under ett motsvarande evenemang som skolorna ordnar. Vi planerar och förverkligar programpunkter som passar målgruppen där eleverna får göra saker som hör till scoutingen på ett roligt sätt. Vi kan vända oss till lotsen för att få hjälp med både planering och förverkligande. Vi funderar i förväg på målsättningen med vår dag och går efteråt igenom hur bra målsättningen uppfylldes.

Jag fungerar som vänelev eller tutor. Jag deltar i den utbildning som ordnas för vänelever och tutorer och i mitt uppdrag hjälper och stöder jag yngre elever. Jag diskuterar med min lots om hur jag i scoutingen kan dra nytta av de färdigheter jag lärt mig som tutor och vilka färdigheter jag lärt mig i scoutingen som är till nytta i uppdraget som tutor.

Lägg till tips

Bifoga