Explorerscouten lär sig att utnyttja färdigheter hen lärt sig i scouterna också på andra ställen.

Valikko

Som ledare utanför scoutingen


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att utnyttja färdigheter hen lärt sig i scouterna också på andra ställen.

Beskrivning:

Explorerscouten har handlednings- eller ledaruppgifter utanför scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta en lämplig ledaruppgift. Lotsen fungerar vid behov som explorerscoutens stöd under hens ledaruppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga