Explorerscouterna lär sig principerna för att planera en kontroll för en scoutfärdighetstävling och ansvarar för att kontrollen förverkligas.

Valikko

Vår patrull håller en kontroll under en scoutfärdighetstävling


Målsättning:

Explorerscouterna lär sig principerna för att planera en kontroll för en scoutfärdighetstävling och ansvarar för att kontrollen förverkligas.

Beskrivning:

Explorerscouterna lär sig att ordna en kontroll på en scoutfärdighetstävling. Patrullen planerar kontrolluppgiften tillsammans med sin lots och tävlingsledningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: organisointitaidot Scoutkultur vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att se till att explorerscoutpatrullen väljer en huvudkontrollant för kontrollen. Patrulledaren ser till att alla i explorerscoutpatrullen deltar i planering och förverkligande av kontrollen. Den bland patrullmedlemmarna valda huvudkontrollanten sköter om kontakten till tävlingsledningen, deltar i tävlingens planeringsmöten enligt behov och sköter tillsammans med resten av patrullen om att planeringen av och förberedelser för kontrollen (planera kontrolluppgiften, skriva orderbrev och bestämma poängsättningen, kontrollplan, materialbehov, testtävling o.s.v.) framskrider enligt tävlingsledningens direktiv. Lotsen handleder explorerscouterna i deras uppdrag som kontrollanter och ser till att kontrollen patrullen ansvarar för är lämpligt stor. Vid behov lär hen tillsammans med tävlingsledningen ut vad det innebär att vara kontrollant och hjälper också annars till med kontrollförberedelserna (t.ex. att skriva orderbrev och bestämma poängsättningen). Lotsen följer med att den huvudkontrollant som valts inom patrullen har koll på sina uppgifter och förstår hur viktigt det är för tävlingsplaneringen att förberedelserna görs i rätt tid.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stor för de små

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga