Explorerscouten kan utvärdera det gångna scoutåret och blir medveten om vad hen lärt sig. Hen gör upp mål för sig själv och för gruppen för det kommande verksamhetsåret.

Valikko

Evalueringsträffarna


Målsättning:

Explorerscouten kan utvärdera det gångna scoutåret och blir medveten om vad hen lärt sig. Hen gör upp mål för sig själv och för gruppen för det kommande verksamhetsåret.

Beskrivning:

Då ett verksamhetsår övergår i följande stannar explorerscoutpatrullen upp tillsammans med lotsen för att reflektera över det gångna och planera det kommande året. Evalueringsträffen är ett tillfälle för utvärdering och insikt om vad som gått bra och vad som ännu kunde utvecklas. Evalueringsträffen förverkligas i en avslappnad stämning och god anda. Evalueringsträffar hålls efter det första, andra och tredje explorerscoutåret. Evalueringsträffar kan också hållas med ett halvt års mellanrum om gruppen så vill. Eftersom det är svårt att i explorerscouternas verksamhetsplanering förbereda sig för överraskningar, uppdaterar patrullen sitt program under året. Det är bra att ge respons och vid behov ändra på planerna oftare än bara under evalueringsträffarna. Under evalueringsträffen i slutet på det tredje explorerscoutåret ser explorerscouterna bakåt på och utvärderar hela sin tid som explorerscout, samt förbereder sig för roverscouttiden.

Välj gärna en paus som del av din evalueringsträff. På så sätt får du som explorerscout också reflektera över ”livets stora frågor” tillsammans med andra explorerscouter. Välj pauser mångsidigt ur olika kategorier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att ordna evalueringsträffar åtminstone som avslutning på varje explorerscoutår (vid behov oftare). Lotsen planerar och ordnar evalueringsträffarna antingen tillsammans med explorerscouterna eller som en överraskning för dem. Under evalueringsträffen diskuterar lotsen med explorerscouterna med hjälp av frågorna om det gångna och det kommande året. Avsikten med evalueringsträffarna är att explorerscouterna inser att de lärt sig nya saker, att de lär sig utvärdera sin egen verksamhet och att utveckla verksamheten för framtiden.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Då explorerscouttiden är slut ordnar vår explorerscoutpatrull en egen avslutningsutfärd eller annat evenemang där vi minns de bästa upplevelserna under vår explorerscouttid. Avslutningsevenemanget kan också vara ett explorerscoutläger eller -evenemang, en minnesvärd resa eller ett projekt.

Vi samlar in pengar och åker iväg på en dagsresa till en stad längre bort från hemorten. Vi bekantar oss med resmålets sevärdheter och bokar bord på en restaurang vi gillar. Alternativt kan vi hålla evalueringsträffen som en picknick på lämpligt ställe. Under evalueringsträffen diskuterar vi med lotsen om det gångna året och om våra framtidsplaner.

Vi ordnar evalueringsträffen under kårens sommarläger. Vi kommer i god tid överens med lägerchefen om när vi kan vara borta från det allmänna lägerprogrammet och ordna eget program i en till två timmar. Vi väljer en trevlig plats på lägerområdet eller i närheten för vår evalueringsträff. Vi ber också att lägerköket skaffar lite godsaker åt oss till vår evalueringsträff. Under evalueringsträffen diskuterar vi med lotsen om det gångna året och om våra framtidsplaner.

I början av hösten ordnar vi evalueringsträffen som en brunch. Brunchen kan ordnas i samband med en utfärd eller som en enskild händelse på kårlokalen eller hemma hos någon av patrullmedlemmarna. Brunchen kan ordnas som ett knytkalas eller så tillreder vi brunchen tillsammans av ingredienser som lotsen skaffat. Under brunchen diskuterar vi med lotsen om det gångna året och om våra framtidsplaner.

Vi ordnar evalueringsträffen i slutet av våren i form av en picknick i närmaste park eller på någon annan trevlig plats. Picknicken ordnas som knytkalas och vi kommer i förväg överens om vem som hämtar vad. Under picknicken diskuterar vi med lotsen om det gångna året och om våra framtidsplaner.

Explorerscouten skriver ett brev till sig själv som hen får öppna om ett år. Explorerscouten skriver sitt första brev åt sig själv då hen blir explorerscout eller under Gruppledarutbildningen. Hen sluter brevet och ger det åt lotsen. Lotsen skickar brevet åt explorerscouten om ett år eller ger det åt hen under nästa evalueringsträff. Explorerscouten skriver igen ett brev åt sig själv. Då explorerscouten ska bli roverscout kan hen läsa breven och reflektera över hur hen förändrats under några år. Vad har hänt åt den egna världsåskådan, övertygelsen och de egna människorelationerna. Hur har de viktiga sakerna i livet förändrats med åren? Explorerscouten kan fortsätta på följande ämnen i sitt brev:

  • För mig är … viktigt i livet just nu.
  • Det här är svårt för mig just nu.
  • Jag är rädd för/Jag hoppas att…
  • Då livet är svårt…
  • Jag tänker att meningen med mitt liv är…
  • Det är svårt för mig att acceptera en person som…
  • Det här är heligt för mig…
  • Det här ger mig glädje…
  • De här människorna är viktiga för mig…
  • Så här har viktiga människor påverkat den person jag är…
 

Lägg till tips

Bifoga