Explorerscouten kan utvärdera det gångna scoutåret och blir medveten om vad hen lärt sig. Hen gör upp mål för sig själv och för gruppen för det kommande verksamhetsåret.

Valikko

Evalueringsträffarna


Målsättning:

Explorerscouten kan utvärdera det gångna scoutåret och blir medveten om vad hen lärt sig. Hen gör upp mål för sig själv och för gruppen för det kommande verksamhetsåret.

Beskrivning:

Då ett verksamhetsår övergår i följande stannar explorerscoutpatrullen upp tillsammans med lotsen för att reflektera över det gångna och planera det kommande året. Evalueringsträffen är ett tillfälle för utvärdering och insikt om vad som gått bra och vad som ännu kunde utvecklas. Evalueringsträffen förverkligas i en avslappnad stämning och god anda. Evalueringsträffar hålls efter det första, andra och tredje explorerscoutåret. Evalueringsträffar kan också hållas med ett halvt års mellanrum om gruppen så vill. Eftersom det är svårt att i explorerscouternas verksamhetsplanering förbereda sig för överraskningar, uppdaterar patrullen sitt program under året. Det är bra att ge respons och vid behov ändra på planerna oftare än bara under evalueringsträffarna. Under evalueringsträffen i slutet på det tredje explorerscoutåret ser explorerscouterna bakåt på och utvärderar hela sin tid som explorerscout, samt förbereder sig för roverscouttiden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att ordna evalueringsträffar åtminstone som avslutning på varje explorerscoutår (vid behov oftare). Lotsen planerar och ordnar evalueringsträffarna antingen tillsammans med explorerscouterna eller som en överraskning för dem. Under evalueringsträffen diskuterar lotsen med explorerscouterna med hjälp av frågorna om det gångna och det kommande året. Avsikten med evalueringsträffarna är att explorerscouterna inser att de lärt sig nya saker, att de lär sig utvärdera sin egen verksamhet och att utveckla verksamheten för framtiden.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga