Explorerscouten flyttas upp till roverscout. Genom uppflyttningen upplever explorerscouten att ett scoutskede avslutas och ett annat inleds. Hen får en positiv scoutupplevelse.

Valikko

Uppflyttningen från explorerscout till roverscout


Målsättning:

Explorerscouten flyttas upp till roverscout. Genom uppflyttningen upplever explorerscouten att ett scoutskede avslutas och ett annat inleds. Hen får en positiv scoutupplevelse.

Beskrivning:

Under uppflyttningen vänds blickarna mot roverscouttiden och scouterna avger roverscoutlöftet. Genom uppflyttningsceremonin blir explorerscouten en av kårens roverscouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om de blivande roverscouterna flyttas upp till en befintlig roverscoutpatrull ordnar roverscoutpatrullens patrulledare uppflyttningen tillsammans med lotsen. Lotsen ansvarar för att organisera och förverkliga uppflyttningen. De äldre roverscouterna kan ordna uppflyttningen tillsammans med lotsen eller så kan de också delta i uppflyttningen så att roverscouter i olika ålder lättare skapar en gemensam gruppkänsla för hela åldersgruppen. Före uppflyttningen är det bra om explorerscouterna kan tala med sin egen lots eller roverscoutlotsen om den kommande åldersgruppen och dess natur. Det lönar sig att ta upp Finlandsprojektet, som genomförs i början av roverscouttiden, direkt. Samtidigt kan scouterna eventuellt göra aktiviteter ur kontrollen Välkommen som ny roverscout. Många kårer har egna traditioner för att ordna uppflyttningen. Om traditioner inte ännu finns lönar det sig att skapa sådana. Lotsens uppgift är att se till att uppflyttningen ordnas. Lotsen behövs också för att föra fram och marknadsföra åldersgruppens positiva sidor. Det är också viktigt att lotsen öppnar och klargör den nya åldersgruppen för de blivande explorerscouterna under uppflyttningen eller genast efter denna. Till uppflyttningen hör ofta stora förväntningar eller en längtan tillbaka till det gamla. Lotsen ser till att var och en i samband med uppflyttningen har möjlighet att dela med sig av sina känslor. Om kåren har som tradition att ha någon form av dop i samband med uppflyttningen ser lotsen till att dopet är en trygg upplevelse för den blivande roverscouten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga