Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på explorerscouten och efter uppflyttningen upplever hen att hen utmanats och vuxit.

Valikko

Uppflyttningen från spejarscout till explorerscout


Målsättning:

Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på explorerscouten och efter uppflyttningen upplever hen att hen utmanats och vuxit.

Beskrivning:

Uppflyttningsceremonin är ett explorerscoutdop, vars huvudsakliga målsättning är att explorerscouten lämnar den gamla åldersgruppen bakom sig och tas upp i en befintlig explorerscoutpatrull, fortsätter tillsammans med sin gamla spejarscoutpatrull som explorerscoutpatrull eller grundar en helt ny explorerscoutpatrull.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om de tidigare spejarscouterna flyttas upp till en befintlig explorerscoutpatrull ordnar explorerscoutpatrullens patrulledare uppflyttningen tillsammans med lotsen. Lotsen ansvarar för planeringen och förverkligandet av uppflyttningen. Om de blivande explorerscouterna flyttas upp till en befintlig explorerscoutpatrull kan lotsen ta explorerscoutpatrullens patrulledare till hjälp i planeringen. Det kan vara bra att ordna uppflyttningen så att också de äldre explorerscouterna är närvarande och åtminstone delvis deltar i uppflyttningen, så att skapandet av gruppkänsla påbörjas direkt. Om de nya explorerscouterna bildar en ny patrull kan lotsen be de äldre explorerscoutpatrullernas medlemmar att hjälpa till att arrangera uppflyttningen. Lotsen ansvarar för planeringen och förverkligandet av uppflyttningen. Många kårer har egna uppflyttningstraditioner. Om traditioner inte ännu finns så är det bra att skapa sådana. Lotsens uppgift är att se till att uppflyttningen ordnas. Lotsen behövs också för att föra fram och marknadsföra åldersgruppens positiva sidor. Det är också viktigt att lotsen öppnar upp och klargör den nya åldersgruppen för de blivande explorerscouterna under uppflyttningen eller genast efter denna. Till uppflyttning hör ofta stora förväntningar eller en längtan tillbaka till det gamla. Lotsen ser till att var och en i samband med uppflyttningen har möjlighet att dela med sig av sina känslor. Om kåren har som tradition att ha någon form av dop i samband med uppflyttningen ser lotsen till att dopet är en trygg upplevelse för explorerscouten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga