Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på explorerscouten och efter uppflyttningen upplever hen att hen utmanats och vuxit.

Valikko

Uppflyttningen från spejarscout till explorerscout


Målsättning:

Spejarscouten uppflyttas till explorerscout. Uppflyttningen gör intryck på explorerscouten och efter uppflyttningen upplever hen att hen utmanats och vuxit.

Beskrivning:

Uppflyttningsceremonin är ett explorerscoutdop, vars huvudsakliga målsättning är att explorerscouten lämnar den gamla åldersgruppen bakom sig och tas upp i en befintlig explorerscoutpatrull, fortsätter tillsammans med sin gamla spejarscoutpatrull som explorerscoutpatrull eller grundar en helt ny explorerscoutpatrull.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om de tidigare spejarscouterna flyttas upp till en befintlig explorerscoutpatrull ordnar explorerscoutpatrullens patrulledare uppflyttningen tillsammans med lotsen. Lotsen ansvarar för planeringen och förverkligandet av uppflyttningen. Om de blivande explorerscouterna flyttas upp till en befintlig explorerscoutpatrull kan lotsen ta explorerscoutpatrullens patrulledare till hjälp i planeringen. Det kan vara bra att ordna uppflyttningen så att också de äldre explorerscouterna är närvarande och åtminstone delvis deltar i uppflyttningen, så att skapandet av gruppkänsla påbörjas direkt. Om de nya explorerscouterna bildar en ny patrull kan lotsen be de äldre explorerscoutpatrullernas medlemmar att hjälpa till att arrangera uppflyttningen. Lotsen ansvarar för planeringen och förverkligandet av uppflyttningen. Många kårer har egna uppflyttningstraditioner. Om traditioner inte ännu finns så är det bra att skapa sådana. Lotsens uppgift är att se till att uppflyttningen ordnas. Lotsen behövs också för att föra fram och marknadsföra åldersgruppens positiva sidor. Det är också viktigt att lotsen öppnar upp och klargör den nya åldersgruppen för de blivande explorerscouterna under uppflyttningen eller genast efter denna. Till uppflyttning hör ofta stora förväntningar eller en längtan tillbaka till det gamla. Lotsen ser till att var och en i samband med uppflyttningen har möjlighet att dela med sig av sina känslor. Om kåren har som tradition att ha någon form av dop i samband med uppflyttningen ser lotsen till att dopet är en trygg upplevelse för explorerscouten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Explorerscoutstigen Spejarscoutpatrullen eller patrullerna vandrar 15–20 km, helst en skogsrutt i vackra landskap. Under vandringen bekantar sig spejarscouterna med åldersgruppen explorerscout, åldersgruppens symboler och ideal. Lotsen bär uppgifterna med sig och väljer lämpliga platser där gruppen stannar upp och utför uppgifterna. Explorerscoutlöftet avges i slutet av vandringen på en naturskön plats i en stämningsfull ceremoni. Exempel på uppgifter att göra under vandringen:

 • Respektera andra: Moraldilemma
Åtta personer har hamnat i vattnet och räddningsbåten har endast två platser. Vilka två ska tas ombord? Spejarscoutpatrullen funderar tillsammans. Personerna är ett femårigt barn, barnets 35-åriga mamma, en 45-årig manlig läkare, en 23-årig kvinna med förlamade ben, en 78-årig man som är före detta världsmästare i triathlon, en efterlyst 28-årig man, en 16-årig flyktingflicka från Rwanda, en skallig 52-årig kvinna.
 • Älska och skydda naturen: en visp
Varje spejarscout gör en egen visp. Till vispen behövs några videkvistar och fiskargarn. Böj tre tunna och böjliga videkvistar. Gör handtaget genom att surra fiskargarn tätt runt kvistarna. Börja med en timmerstek för att fästa fiskargarnet. Instruktionerna för vispen är tagna ur ett orderbrev från den av Liittoisten Pirtapiat arrangerade distriktets vårmärsterskapstävling Ässä.
 • Vara ärlig och pålitlig:
Rambobana: Spejarscouterna bygger en hinderbana av naturmaterial. Spejarscouterna delas in i par. Den ena i paret täcker för ögonen och försöker ta sig genom banan medan den andra ger muntliga instruktioner. Den som går igenom banan måste lita på den som ger instruktioner för att komma igenom hela banan. Sedan byter spejarscouterna så att den andra går igenom banan. Löfte: Alla skriver ett löfte för explorerscouttiden. I ett brev skriver scouten hurdan hen vill vara då hen flyttas upp till roverscout. Brevet läggs i ett kuvert som försluts. Scouten får tillbaka sitt brev då hen flyttas upp till roverscout.
 • Främja vänskap över gränserna: Mobbning
Alla spejarscouter funderar för sig själv på vem de någon gång retat. Det kan vara frågan om att säga fult, tala illa om någon bakom hens rygg, lämna någon utanför eller fysisk mobbning. Spejarscouternas ska också fundera på orsaker till mobbningen och vad som fick hen att reta den andra i den situationen. Det tredje spejarscouten ska fundera över är om hen på något sätt kan gottgöra mobbningen. Om spejarscouterna vill kan de också dela sina tankar med varandra och diskutera saken tillsammans.
 • Känna sitt ansvar och göra sitt bästa:
Pusslet: Lotsen klipper i förväg en bild i små bitar till ett pussel. Bitarna blandas och delas jämt mellan spejarscouterna. Spejarscouterna pusslar ihop bilden tillsammans, så att var och en får lägga endast sina egna bitar till bilden. Alla spejarscouter måste alltså delta lika mycket i pusslandet. Återvinning: Patrullen återvinner allt skräp som uppkommit under vandringen. Därtill plockar scouterna också upp allt skräp de hittar på vägen.
 • Explorerscouternas symboldjur lodjuret:
Vid lägerelden eller under en paus längs vägen läser patrulledaren eller lotsen följande dikter och texter: Ödemarkens ljudlösa vandrare “Följ med mig, ta steget från svartvägen, ut bland sagoskimrande mossor. Där hör du hemma, tätt under granen, i lodjurets bo” Lodjuret är en utomordentligt fin medlem av kattfamiljen. Dess kraftfulla och smidiga kropp, långa ben och korta svans gör att den vigt rör sig i skogarnas djup. Tofsarna på öronen och pälsens fläckar fulländar ödemarksdrottningens unika och enastående skönhet. Lodjurets gulaktiga och tjocka päls skyddar bra mot de iskalla vindarna som ibland blåser i det norra barrskogsbältet. Dess stora runda tassar ger stegen ett säkert och stadigt grepp i såväl snö som på sagoskimrande mossa. Lodjuret är, med kattdjurens starka självkänsla en självständig hemlighetsfull månskensvandrare. “Blott nattens tysta vandrare, ödemarkens ljudlösa strövare för sig själv i månens sken dyker upp på tysta ben. Månskuggorna blott sagan berätta vad de sett där med vinden lätta Av skuggornas rörelse inte ett ljud, Inte ett endaste, så tyst och ljudlöst går hon i sitt hem.” Lodjurets fantastiska förmåga att se i mörkret, ger det möjligheten att lägga märke till allt som händer i omgivningen från en stund till nästa. Den ser längre än de närmaste träden och får på så sätt en större förståelse för faktorer som påverkar livet. “Blicken i hennes gula ögon, binder allt, i lodjurets medvetande” Lodjuret vill inte ha uppmärksamhet och söker sig gärna till en skyddad plats för att kunna följa med situationen. Hjälp att försvinna från platsen har det i pälsens färgsättning och tack vare det smälter lon fullständigt in i sin livsmiljö. Om du vill se ett lodjur i skogen måste du vara en tyst och lodjursaktig självständig naturvandrare. “Din siluett avbildas mot augustinattens blå himmelsrand. Ljudlöst lämnade du ditt spår, urtidens förbund, hjärtats förbindelse. Till detta kallade du mig, och jag svarade, -att jag vill” Ge dig alltså ut på mossiga stigar, för att älska naturen. Låt livet vara och fara. Låt växelverkan fortsätta, livsformerna blomma. Hedra och godta. Till det behöver du bara ett hjärta, där kärleken härskar. Texter: Jussi Ristonmaa, Lodjursmannen, www.ilveskeskus.fi (Översättning: Birgitta ”Titti” Edelmann)
 • Skogen och dess grönska, explorerscouternas gröna färg: En grön valknop
 • Explorerscouterna gör var sin valknop av grönt snöre. Lotsen tar med instruktioner och material.

44 timmar och 3 ninjor Explorerscoutåldern för med sig olika liljor. Under liljorna gör man en viss sak under en viss tid eller sträcka. Liljorna är en prövning speciellt för tålamodet. 44 timmar och 3 ninjor ger ett smakprov på liljorna och explorerscoutprogrammet. Liljorna räcker oftast minst 24 timmar, medan en ninja räcker max 12 timmar. Under 44 timmar utförs ändå 3 ninjor. Hur länge ninjorna tar beror på vilken kombination av ninjor de blivande explorerscouterna utför. Precis som för liljorna får scouten ett märke att fästa på scoutbältet för varje ninja. Som märken fungerar kaststjärnor i olika färg och material. Exempel på ninjor:

 • tysthetsninja
 • sovsäcksninja
 • bastuninja
 • sångninja
 • läderninja (20 km vandring)
 • lekninja
I samband med ninjorna utförs olika uppgifter. T.ex. under sovsäcksninjan ligger man inte bara i sin sovsäck i ett visst antal timmar, utan man gör många andra saker utan att låta sig hindras av sovsäcken. Exempel på aktiviteter för sovsäcksninjan:
 • säcklöpning
 • tafatt-lek
 • spela brädspel
 • ansiktsvård
 • tillreda gourmetmat
 • något litet handarbete eller pyssel
 • morsemeddelanden
Exempel på aktiviteter för bastuninjan:
 • bada bastu och simma
 • tillverka en bastukvast
 • bekanta sig med bastuns historia
 • laga bastumat
 • berätta bastuhistorier

Den sista fyren Under spejarscouttiden har scouterna förverkligat olika fyrar och nu när de flyttar upp till explorerscouterna är det dags för den sista fyren. Under den sista fyren tar sig scouterna till exempel till en riktig fyr eller till något annat spännande ställe. Färden till fyren innehåller element från tidigare spejarscoutfyrar och kårens egna uppflyttningstraditioner. Exempel på hur uppflyttningen går att kombinera med olika spejarscoutfyrar:

 • Överlevnadsetappen: Under uppflyttningen för scouterna loggbok. I loggboken kan scouterna till exempel med en timmes mellanrum anteckna vad de gjort, vem som är med och vad stämningen är.
 • Överlevnadsetappen: Scouterna har med sig tält och en lämplig övernattningsplats väljs först under själva fyren.
 • Lägerlivsetappen: Uppflyttningen dokumenteras i ett fotoalbum. Fotografierna kan tas med en traditionell kamera (med film).
 • Lägerlivsetappen: Scouterna köper och tillreder sin mat själva. De som genomför uppflyttningen får en viss summa pengar som skall räcka till maten under hela uppflyttningen.
 • Kreativitetsetappen: Scouterna uppträder som gatumusikanter med egenhändigt tillverkade instrument som rytmägg, rytmpinnar o.s.v.
 • Samhällsetappen: Flashmob på en offentlig plats t.ex. en dans eller en sånglek.
En lista över alla fyrar i Finland hittas t.ex. på Wikipedia. Den internationella fyrdagen firas alltid i augusti. Källa: Siirtymä-paketti. Hämeen partiopiiri ry. 2014

Lägg till tips

Bifoga