Explorerscouten blir inspirerad av utfärder i skog och mark och behärskar grundläggande utfärdsfärdigheter. Hen kan planera och genomföra en utfärd självständigt. Explorerscouten förstår betydelsen av säkerhet för en lyckad utfärd. Explorerscouten kan ta hand om sin egen och kårens utfärdsutrustning.

Valikko

Utfärd

Explorerscouten blir inspirerad av utfärder i skog och mark och behärskar grundläggande utfärdsfärdigheter. Hen kan planera och genomföra en utfärd självständigt. Explorerscouten förstår betydelsen av säkerhet för en lyckad utfärd. Explorerscouten kan ta hand om sin egen och kårens utfärdsutrustning.

Explorerscoutpatrullen repeterar grundläggande utfärdsfärdigheter. Till dem hör att förbereda en utfärd, att göra utfärder i olika förhållanden och vård av egen och kårens utrustning.

Valbara