Explorerscouten förstår olika sorters bivackers lämplighet för olika förhållanden och kan välja rätt typ av bivack för varje utfärd. Explorerscouten förstår vikten av att underhålla bivackeringsutrustningen. Explorerscouten vågar pröva på nya sätt att bivackera i naturen.

Valikko

Bivacker


Målsättning:

Explorerscouten förstår olika sorters bivackers lämplighet för olika förhållanden och kan välja rätt typ av bivack för varje utfärd. Explorerscouten förstår vikten av att underhålla bivackeringsutrustningen. Explorerscouten vågar pröva på nya sätt att bivackera i naturen.

Beskrivning:

Explorerscouten sover i olika bivacker i naturen under olika årstider.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Turvallisuus
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på olika bivacker som lämpar sig för testning. Patrulledaren ansvarar för utfärdsarrangemangen. Det är inte meningen att patrulledaren ensam ordnar hela utfärden utan hen delegerar uppgifter till patrullens övriga medlemmar. Vid behov ber explorerscouten lotsen om råd. Om kåren, lotsen eller explorerscouterna inte själva har den bivackeringsutrustning som behövs hjälper lotsen explorerscouterna att låna utrustning av till exempel en annan kår eller en utlåning för utfärdsutrustning. Lotsen uppmuntrar explorerscouterna att pröva på nya sätt att bivackera. Lotsen ger explorerscouterna råd om hur bivackerna slås upp/byggs och hur de ska underhållas. Då explorerscouterna är på väg på utfärd kollar lotsen att explorerscouterna har beaktat allt nödvändigt inklusive säkerhetsaspekten. Vid behov deltar lotsen också i utfärden.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga