Explorerscouten kan använda sina färdigheter och sin utrustning i olika nödsituationer och förstår betydelsen av den utrustning som behövs i olika situationer.

Valikko

Då nöden är stor


Målsättning:

Explorerscouten kan använda sina färdigheter och sin utrustning i olika nödsituationer och förstår betydelsen av den utrustning som behövs i olika situationer.

Beskrivning:

Explorerscouten övar sig att handla i olika nödsituationer och bekantar sig med hjälpmedel som är till nytta i olika situationer.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att ordna en fungerande simulation av en nödsituation som känns äkta men ändå är säker. Lotsen hjälper patrulledaren att ordna en simulation av en nödsituation som känns äkta. Lotsen ser till att explorerscouterna övar nödsituationen under säkra förhållanden och utan riktig fara. Det är bra om lotsen är med under explorerscouternas övning. Då kan lotsen ge explorerscouterna goda råd och samtidigt se till att en riktig farosituation inte uppstår. Om explorerscouterna behöver till exempel torrdräkter för att öva sig att rädda sig ur en vak hjälper lotsen explorerscouterna att låna sådana t.ex. av en annan kår eller ett sjöräddningssällskap.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga