Explorerscouten utvecklar sina orienteringsfärdigheter och vågar utmana sig själv att orientera utanför den egna bekvämlighetszonen.

Valikko

Kartor och orientering


Målsättning:

Explorerscouten utvecklar sina orienteringsfärdigheter och vågar utmana sig själv att orientera utanför den egna bekvämlighetszonen.

Beskrivning:

Explorerscouten övar orientering under olika förhållanden och i olika situationer. Explorerscouten väljer ett aktivitetstips som är främmande för hen från tidigare och som ger en lämpligt stor utmaning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Rohkeus Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar kartor och informerar alla explorerscouter om var och när patrullen ska orientera och vad var och en behöver ta med. Det lönar sig att utnyttja det finska distriktets/FiSSc:s orienteringstävlingar, lokala orienteringsföreningars kvällsorienteringar eller fasta kontrollnät. Lotsen hjälper till med att skaffa kartor och att hitta ett lämpligt orienteringsevenemang eller lämplig orienteringsterräng vid behov. Om explorerscouterna behöver utbildning för det orienteringstema de valt försöker lotsen hitta en lämplig utbildare i kåren eller från en orienteringsförening.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag bekantar mig med koordinatsystemen (till exempel WGS-84 och ETRS-TM35FIN) och förstår vad de betyder. Till exempel vid geocaching måste GPS-koordinaterna sparas i rätt format så att också andra geocachare kan hitta dina cachar och du kan hitta deras. Jag utreder användningsområden för olika koordinatsystem och använder dem.

Jag orienterar ensam en minst 4 km lång sträcka.

Vi övar på att orientera med specialkartor. Till exempel kartor med endast höjdkurvor, kartor där vägar och stigar saknas, kartor där en del är övertäckt eller en karta som är tiotals år gammal. Vi kan be den lokala orienteringsföreningen om hjälp att hitta olika sorts kartor, eller be att få delta i orienteringsföreningens träningar.

Jag orienterar på natten ensam eller tillsammans med en kompis.

Jag deltar i en motionsorientering eller orienteringstävling ensam eller tillsammans med en kompis.

Lägg till tips

Bifoga