Explorerscouten utvecklar sina orienteringsfärdigheter och vågar utmana sig själv att orientera utanför den egna bekvämlighetszonen.

Valikko

Kartor och orientering


Målsättning:

Explorerscouten utvecklar sina orienteringsfärdigheter och vågar utmana sig själv att orientera utanför den egna bekvämlighetszonen.

Beskrivning:

Explorerscouten övar orientering under olika förhållanden och i olika situationer. Explorerscouten väljer ett aktivitetstips som är främmande för hen från tidigare och som ger en lämpligt stor utmaning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Rohkeus Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar kartor och informerar alla explorerscouter om var och när patrullen ska orientera och vad var och en behöver ta med. Det lönar sig att utnyttja det finska distriktets/FiSSc:s orienteringstävlingar, lokala orienteringsföreningars kvällsorienteringar eller fasta kontrollnät. Lotsen hjälper till med att skaffa kartor och att hitta ett lämpligt orienteringsevenemang eller lämplig orienteringsterräng vid behov. Om explorerscouterna behöver utbildning för det orienteringstema de valt försöker lotsen hitta en lämplig utbildare i kåren eller från en orienteringsförening.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga