Patrullens samhörighetskänsla växer då patrullen hittar en symbol de gillar, som beskriver dem och som de gärna bär.

Valikko

En egen patrullsymbol


Målsättning:

Patrullens samhörighetskänsla växer då patrullen hittar en symbol de gillar, som beskriver dem och som de gärna bär.

Beskrivning:

Explorerscouterna planerar och förverkligar en patrullsymbol som är beskrivande för patrullen. Patrullsymbolen kan till exempel vara en maskot eller en utstyrsel till tävlingar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Partiokulttuuri Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar upp diskussionen om symbolen och leder patrullen till ett beslut om symbolen. Lotsen söker efter tips på olika symboler och uppmuntrar patrullen att göra en patrullsymbol.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga