Patrullens samhörighetskänsla växer då patrullen hittar en symbol de gillar, som beskriver dem och som de gärna bär.

Valikko

En egen patrullsymbol


Målsättning:

Patrullens samhörighetskänsla växer då patrullen hittar en symbol de gillar, som beskriver dem och som de gärna bär.

Beskrivning:

Explorerscouterna planerar och förverkligar en patrullsymbol som är beskrivande för patrullen. Patrullsymbolen kan till exempel vara en maskot eller en utstyrsel till tävlingar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Partiokulttuuri Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar upp diskussionen om symbolen och leder patrullen till ett beslut om symbolen. Lotsen söker efter tips på olika symboler och uppmuntrar patrullen att göra en patrullsymbol.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bland aktiviteterna i fickan Vår grej finns många tips på patrullsymboler.

Vi gör egna webbsidor, startar en blogg eller skapar en grupp för patrullen på någon kanal i sociala medier. Vi bestämmer tillsammans hurudant material vi lägger upp på sidan och hur sidan ska se ut. Vi förverkligar våra planer och använder sidan som patrullens informationskanal.

Vi gör en egen maskot eller fana som vi alltid har med på explorerscoutevenemang och tävlingar.

Vi hittar på ett eget rop eller en sång som vi sedan kan ropa alltid i början av våra möten, på explorerscoutevenemang eller på tävlingar.

Vi gör en gemensam utstyrsel för patrullen. Till exempel virkar vi en mössa, trycker t-skjortor eller syr vår symbol på vantarna.

Lägg till tips

Bifoga