Varje medlem i explorerscoutpatrullen avger löftet och vet vad löftet innebär. Explorerscouterna funderar över löftets och idealens innehåll och vilken betydelse de har i scoutens eget liv.

Valikko

Explorerscoutens löfte och ideal


Målsättning:

Varje medlem i explorerscoutpatrullen avger löftet och vet vad löftet innebär. Explorerscouterna funderar över löftets och idealens innehåll och vilken betydelse de har i scoutens eget liv.

Beskrivning:

Patrullen fördjupar sig i explorerscoutlöftets och explorerscoutidealens innehåll tillsammans med lotsen. Patrullen avger explorerscoutlöftet som avslutning på välkommen-fickan i enlighet med kårens traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren ger information om löftesgivningen och instruerar patrullen. Patrulledaren presenterar innehållet i explorerscouternas ideal och löfte för de andra explorerscouterna. Lotsen öppnar diskussionen om löftets och idealens betydelse och hjälper explorerscouterna att reflektera kring löftet och idealen. Om löftet inte avges i samband med något kårevenemang, ordnar lotsen ett tillfälle för explorerscouterna att avge explorerscoutlöftet. Löftesgivningen kan ordnas till exempel som avslutning på explorerscoutdopet eller -uppflyttningen till exempel under en utfärd, en vandring eller ett stadsäventyr. Det viktiga är att löftesgivningen blir en minnesvärd upplevelse och ett högtidligt tillfälle.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På en liten papperslapp skriver jag upp explorerscoutlöftet och ett ideal som är speciellt viktigt för mig och som jag vill förverkliga i mitt liv. Jag viker ihop lappen och bär den i scoutskjortans vänstra ficka, nära hjärtat. Senare, då jag hittar lappen i fickan, kan jag påminna mig om vad jag lovat och kolla om jag handlat i enlighet med löftet.

Jag väljer det ideal som är lättast och det som är svårast att förverkliga för mig och motiverar mitt val för de andra.

Vi diskuterar och reflekterar över vad explorerscouternas ideal och löfte betyder. Vi kan exempelvis gå igenom ideal och löfte med hjälp av pantomim eller i stil med spelet Pictionary.

Att respektera andra och att älska naturen och skydda miljön: De här idealen är gemensamma för alla scouter – från vargungen till vuxen. Blir idealet mer krävande i äldre åldersgrupper? Hur kan explorerscouten stödja yngre åldersgrupper i deras ideal? Bekanta er med beskrivningarna på vad de olika idealen betyder i de olika åldersgrupperna (finns i scoutfostran-texterna om de olika åldersgrupperna). Planera ett evenemang eller jippo där ni främjar att idealen förverkligas. Ni kan också förverkliga evenemanget om ni vill. Ni kan förverkliga er idé inom kåren eller åt utomstående, till exempel i staden.

Att känna sitt ansvar och vara aktiv: Det här är ett ideal som kommer in som nytt ideal i explorerscoutåldern. Varför har inte de yngre åldersgrupperna det här idealet? Vilket ansvar har explorerscouterna? Vilket ansvar kan man inte förvänta sig att explorerscouterna har? Diskutera om situationerna nedan eller dela in explorerscouterna i små grupper för att planera reaktioner på situationerna. Då explorerscouterna har presenterar hur man borde reagera i situationen kan ni tillsammans minnas hur ni gjort i situationerna. Agerar explorerscouterna alltid enligt sitt ansvar? (Som explorerscout lär sig scouten att växa och att bära ansvar. Kom ihåg att under övningen betona vikten av stödet av en vuxen.) Vilket är explorerscoutens ansvar i följande situationer?

 • Under kårens möte planerar kåren en höstutfärd. Ingen har ännu anmält sig som frivillig för att planera utfärden.
 • Du är på utfärd tillsammans med din grupp. En spejarscout slår sig med yxan i knät.
 • En scouts förälder ringer och berätta om mobbning.
 • Du är ensam på en kontroll på ett sommarläger. Spejarscouterna vill inte göra det planerade programmet utan vill simma.
 • Adventskalenderförsäljningen börjar i din kår. Du är ansvarig för din grupps kalendrar.
 • Trots att du bett en scout returnera pengarna för sina sålda kalendrar, men explorerscouten gör det inte, och svarar inte heller på frågor om dem.
 • Spejarscouterna eller andra explorerscouter börjar prata illa om någon religion, politisk tillhörighet eller annan övertygelse.
 • En spejarscout vill prata på en utfärd. Hen berättar att hen hör till en sexuell minoritet.
 • Du och din vän har fått kökstur under ett förbundsläger. Era nya kompisar ber er komma med och bada bastu.
 • Kåren blir ombedd att utse några representanter för en fest i staden eller bakgrundsorganisationen.
 • Någon i kåren efterlyser idéer och frivilliga att ordna ett evenemang under scoutveckan.

Scoutidealen i praktiken: Gör en övning med en åsiktslinje om kårens värderingar och praxis. Scoutidealen ska finnas synliga i utrymmet. De olika ändorna på linjen är ”är av samma åsikt” och ”är av olika åsikt”. Den som leder övningen kan välja om det finns bara de ovan nämnda två alternativen eller om hela linjen är i bruk. Läs påståendena. Explorerscouterna ställer sig på linjen enligt sin åsikt. Diskutera och ge explorerscouterna möjlighet att motivera sitt val och förklara hur de har tänkt. Fundera hur scoutidealen hör till det här påståenden och fundera tillsammans hur situationen skulle vara för att scoutidealen skulle uppfyllas. Påståenden om kårens värderingar:

 • Det är tryggt att verka i vår kår.
 • I vår kår får var och en vara sig själv.
 • Kårens medlemmar har möjlighet att påverka innehållet i kårens verksamhet.
 • I vår kår får man uttrycka olika åsikter.
 • Det är lätt att bli medlem i vår kår.
 • Vi kommunicerar öppet om kårens verksamhet.
 • Jag känner till kårens regler.
 • Kårens verksamhet är mångsidig.
 • Det är svårare för flickor att bygga konstruktioner än för pojkar.
 • Det förekommer mobbning i vår kår.
 • Det finns utrymme för att stilla sig och för andakt i vår kår.
 • Det är en vuxens roll att ingripa i mobbning.
 • Kårens uppgift är att ordna rolig verksamhet för sina medlemmar.
 • I vår kår har vi en bra vi-anda.
 • Det är onödigt att använda scouthalsduk på scoutläger.
 • En religiös världsåskådning är var och ens egen sak och hör inte ihop med scoutingen.
 • Scoutingverksamheten passa för alla.
 • En vuxens roll i scoutingen är att hjälpa de unga i verksamheten.
 • Vår kår har en bakgrundsorganisation.
 • Det finns för många vuxna inom scoutingen.
 • Vuxna hindrar unga från att ta ansvar.
 • Scoutläger är roligare utan vargungar.
 • En scoutledare behöver inte ordna en möjlighet att utöva religion om hen själv inte är intresserad av religiösa frågor.
 • Det bästa inom scoutingen är att få vara med sin bästa vän.
 • Det är inte för bra scoutverksamhet nödvändigt att röra sig i naturen.
 • I planeringen av lägrets mat behöver man inte beakta religiösa dieter.

Lägg till tips

Bifoga