Varje medlem i explorerscoutpatrullen avger löftet och vet vad löftet innebär. Explorerscouterna funderar över löftets och idealens innehåll och vilken betydelse de har i scoutens eget liv.

Valikko

Explorerscoutens löfte och ideal


Målsättning:

Varje medlem i explorerscoutpatrullen avger löftet och vet vad löftet innebär. Explorerscouterna funderar över löftets och idealens innehåll och vilken betydelse de har i scoutens eget liv.

Beskrivning:

Patrullen fördjupar sig i explorerscoutlöftets och explorerscoutidealens innehåll tillsammans med lotsen. Patrullen avger explorerscoutlöftet som avslutning på välkommen-fickan i enlighet med kårens traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren ger information om löftesgivningen och instruerar patrullen. Patrulledaren presenterar innehållet i explorerscouternas ideal och löfte för de andra explorerscouterna. Lotsen öppnar diskussionen om löftets och idealens betydelse och hjälper explorerscouterna att reflektera kring löftet och idealen. Om löftet inte avges i samband med något kårevenemang, ordnar lotsen ett tillfälle för explorerscouterna att avge explorerscoutlöftet. Löftesgivningen kan ordnas till exempel som avslutning på explorerscoutdopet eller -uppflyttningen till exempel under en utfärd, en vandring eller ett stadsäventyr. Det viktiga är att löftesgivningen blir en minnesvärd upplevelse och ett högtidligt tillfälle.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi diskuterar och reflekterar över vad explorerscouternas ideal och löfte betyder. Vi kan exempelvis gå igenom ideal och löfte med hjälp av pantomim eller i stil med spelet Pictionary.

Jag väljer det ideal som är lättast och det som är svårast att förverkliga för mig och motiverar mitt val för de andra.

På en liten papperslapp skriver jag upp explorerscoutlöftet och ett ideal som är speciellt viktigt för mig och som jag vill förverkliga i mitt liv. Jag viker ihop lappen och bär den i scoutskjortans vänstra ficka, nära hjärtat. Senare, då jag hittar lappen i fickan, kan jag påminna mig om vad jag lovat och kolla om jag handlat i enlighet med löftet.

Lägg till tips

Bifoga