Explorerscouten vet hur explorerscoutpatrullen fungerar.

Valikko

Lotsen och vi


Målsättning:

Explorerscouten vet hur explorerscoutpatrullen fungerar.

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna bekantar sig under ledning av lotsen med varandra och lotsens roll i explorerscoutpatrullens verksamhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsen lär känna explorerscouterna och ger explorerscouterna en positiv bild av sig själv. Hen beskriver sin roll som stöd för explorerscoutpatrullen och stärker patrullens känsla av samhörighet. Lotsen uppgift är inte att fungera som patrulledare för explorerscouterna, utan att stödja och handleda explorerscouternas verksamhet. Lotsens uppgift är att vara lagom närvarande och att kunna lyssna på explorerscouterna. Genom att handleda patrullens verksamhet och stödja patrulledaren i hens uppdrag bär lotsen ansvar för patrullens verksamhet även om hen inte regelbundet deltar i veckoverksamheten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga