Patrullen kan planera sin verksamhet i enlighet med explorerscoutprogrammet.

Valikko

Vad som komma skall


Målsättning:

Patrullen kan planera sin verksamhet i enlighet med explorerscoutprogrammet.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig, med hjälp av lotsen, med explorerscoutprogrammets innehåll, kårens verksamhetsplan samt FiSSc:s och FS:s händelsekalendrar och gör ett eget terminsprogram.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrulledaren redan är utsedd fungerar hen som sekreterare och ser till att beslutsprocessen i patrullen är demokratisk. Lotsen presenterar explorerscoutprogrammet, FiSSc:s explorerscoutevenemang och kårens verksamhetsplan för explorerscouterna. Hen berättar också om kårens önskemål och syn på explorerscoutpatrullens verksamhet. Lotsen ser till att alla patrullmedlemmars synpunkter beaktas då patrullen fattar beslut.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med aktivitetsutbudet genom att skriva ut alla aktiviteter från nätet och klippa ut aktiviteternas namn som enskilda lappar. Lapparna blandas om, och sorteras sedan tillbaka i rätt fickor. En eller två explorerscouter har Programmappen eller scoutprogrammet.fi webbsidan uppslagen så att vi kan kontrollera vilken aktivitet som hör till vilken ficka.

Vi gör en bingoruta med aktiviteter för explorerscouter. I bingorutan skriver vi olika kriterier för aktiviteterna, t.ex. görs på läger, enkel en kvälls grej, min favorit, svår att förverkliga. Varje explorerscout får en egen bingoruta och ska försöka hitta aktiviteter som passar in på kriterierna i rutorna. För att få en så mångsidig bild som möjligt av explorerscoutprogrammet lönar det sig att komma överens om att man får ha max två till tre aktiviteter ur samma ficka i sin bingoruta. Alltid då någon ropat “bingo” läser hen upp sin bingorad så att alla andra får höra vilka aktiviteter hen hittat. Bingorutan kan fyllas helt eller så kan spelet avbrytas då någon fått t.ex. tre bingo.

Vi öppnar sidan för explorerscouter på webbsidan scoutprogrammet.fi. Vi söker fram vår absoluta favorit bland alla aktiviteter för explorerscouter. Vi söker också fram den värsta aktiviteten, den aktivitet som är mest utmanande för vår patrull eller den aktivitet som passar bäst för en solig sommardag. Vi hittar på de sökkriterier för aktiviteter som passar vår patrull bäst.

Vi bekantar oss med explorerscouternas aktiviteter och väljer våra favoriter. Sedan skriver vi in kårens verksamhet, FiSSc:s explorerscoutevenemang och tävlingar samt patrullens egna utfärder i patrullens terminsprogram. De aktiviteter som patrullen valt ut planeras in i kalendern så att de blir en naturlig del av helheten. Slutligen ser vi till att var och en får en egen kopia av programmet.

Lägg till tips

Bifoga