Patrullen gör ett demokratiskt beslut om gemensamma spelregler och alla patrullmedlemmar förbinder sig att följa dem.

Valikko

Våra teser


Målsättning:

Patrullen gör ett demokratiskt beslut om gemensamma spelregler och alla patrullmedlemmar förbinder sig att följa dem.

Beskrivning:

Patrullen kommer tillsammans överens om spelregler för gruppen. Denna aktivitet kan göras i samband med aktiviteten En egen patrullsymbol.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki
Längd 1 h
Mål för fostran Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Om patrulledaren redan är utsedd leder hen diskussionen och antecknar reglerna. Lotsen ser till att alla får säga något och att diskussionen håller sig till ämnet. Om explorerscouterna tycker det är svårt att hitta på regler kan lotsen inleda diskussionen genom att föreslå några regler.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Åtminstone inte…  Vi skriver upp vad patrullmedlemmarna vill att åtminstone inte händer under mötena och i verksamheten, till exempel: “Vi vill åtminstone inte att någon hela tiden skickar meddelanden då vi är i kårlokalen”. Då blir regeln att telefonerna inte är framme under mötena.

Vi skriver, som vargungarna gör, våra patrullregler på en plansch som vi hänger upp på väggen. Explorerscoutpatrullens regler gäller information, mötessnacks, användningen av telefon under mötet, svordomar och så vidare. Samtidigt som vi gör upp våra regler stärks vår gruppidentitet och vår gruppanda höjs.

Lägg till tips

Bifoga