Patrullen gör ett demokratiskt beslut om gemensamma spelregler och alla patrullmedlemmar förbinder sig att följa dem.

Valikko

Våra teser


Målsättning:

Patrullen gör ett demokratiskt beslut om gemensamma spelregler och alla patrullmedlemmar förbinder sig att följa dem.

Beskrivning:

Patrullen kommer tillsammans överens om spelregler för gruppen. Denna aktivitet kan göras i samband med aktiviteten En egen patrullsymbol.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki
Längd 1 h
Mål för fostran Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Om patrulledaren redan är utsedd leder hen diskussionen och antecknar reglerna. Lotsen ser till att alla får säga något och att diskussionen håller sig till ämnet. Om explorerscouterna tycker det är svårt att hitta på regler kan lotsen inleda diskussionen genom att föreslå några regler.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga