Explorerscouten fördjupar sina utfärds- och vildmarksfärdigheter. Hen deltar i vandringar som görs på olika sätt under olika årstider. Explorerscouten förstår naturens storhet. Hen klarar sig i naturen också under extrema förhållanden och känner sina egna gränser ur säkerhetssynvinkel.

Valikko

Vandring

Explorerscouten fördjupar sina utfärds- och vildmarksfärdigheter. Hen deltar i vandringar som görs på olika sätt under olika årstider. Explorerscouten förstår naturens storhet. Hen klarar sig i naturen också under extrema förhållanden och känner sina egna gränser ur säkerhetssynvinkel.

Explorerscoutpatrullen repeterar sina vandringsfärdigheter, genom att göra aktiviteter som förbereder för vandringen, genom vandringar under olika förhållanden i olika miljöer och genom att vårda sin egen och kårens utrustning.

Valbara