Explorerscouten förstår hur viktigt det är att ta hänsyn till säkerheten då man beger sig ut på vandring. Explorerscouten kan utnyttja sina kunskaper och sin utrustning i olika nödsituationer.

Valikko

Säkerhet på vandring


Målsättning:

Explorerscouten förstår hur viktigt det är att ta hänsyn till säkerheten då man beger sig ut på vandring. Explorerscouten kan utnyttja sina kunskaper och sin utrustning i olika nödsituationer.

Beskrivning:

Explorerscouten fördjupar sig i de faktorer som påverkar säkerheten under vandringen och lär sig agera i en nödsituation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda patrullen inför vandringen. Att förbereda sig för en eventuell nödsituation hör också till förberedelserna inför en vandring. Patrulledaren försäkrar sig om att vandringen är trygg och att vandrarna har tillräckliga färdigheter för att klara av vandringen. Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med explorerscouterna om de risker som är förenade med vandringen. Lotsen funderar tillsammans med explorerscouterna hur man kan förebygga olyckor och nödsituationer och hur man ska handla i en nödsituation.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga