Explorerscouten vågar pröva på nya vandringsmål och nya sätt att vandra.

Valikko

Ut på vandring


Målsättning:

Explorerscouten vågar pröva på nya vandringsmål och nya sätt att vandra.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i planeringen och förverkligandet av en för hen ny typ av vandring.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att se till att allt förarbete för vandringen blir gjort: att planera vandringsrutten, att skaffa kartor, att planera och köpa mat, att planera tillgången till dricksvatten, att packa den gemensamma utrustningen och att fixa transporten. Patrulledaren kan också delegera uppgifter till de andra explorerscouterna. Patrulledaren ser till att alla explorerscouter kan ta med behövlig utrustning, ryggsäckarna är rätt packade och den gemensamma utrustningen är viktmässigt jämnt fördelad mellan vandringsdeltagarna. Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med explorerscouterna om en hurdan vandring som skulle vara ny och lagom krävande för explorerscouterna. Lotsen hjälper explorerscouterna att hitta en lämplig vandringsrutt, skaffa kartor, planera och köpa maten, göra upp listor för den gemensamma och personliga utrustningen samt att fixa transporten till vandringsplatsen. Om möjligt deltar lotsen själv tillsammans med explorerscouterna. Detta är extra viktigt i de fall explorerscouterna inte är så vana vandrare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga