Explorerscouten vågar pröva på nya vandringsmål och nya sätt att vandra.

Valikko

Ut på vandring


Målsättning:

Explorerscouten vågar pröva på nya vandringsmål och nya sätt att vandra.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i planeringen och förverkligandet av en för hen ny typ av vandring.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att se till att allt förarbete för vandringen blir gjort: att planera vandringsrutten, att skaffa kartor, att planera och köpa mat, att planera tillgången till dricksvatten, att packa den gemensamma utrustningen och att fixa transporten. Patrulledaren kan också delegera uppgifter till de andra explorerscouterna. Patrulledaren ser till att alla explorerscouter kan ta med behövlig utrustning, ryggsäckarna är rätt packade och den gemensamma utrustningen är viktmässigt jämnt fördelad mellan vandringsdeltagarna. Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med explorerscouterna om en hurdan vandring som skulle vara ny och lagom krävande för explorerscouterna. Lotsen hjälper explorerscouterna att hitta en lämplig vandringsrutt, skaffa kartor, planera och köpa maten, göra upp listor för den gemensamma och personliga utrustningen samt att fixa transporten till vandringsplatsen. Om möjligt deltar lotsen själv tillsammans med explorerscouterna. Detta är extra viktigt i de fall explorerscouterna inte är så vana vandrare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi planerar och förverkligar en åtminstone ett dygn lång paddlingsvandring. Om vi är oerfarna paddlare börjar vi med att öva paddling. Kanoter/kajaker att låna eller hyra kan vi fråga efter av andra kårer eller lokala kanotklubbar. Med hjälp av lotsen planerar vi en trevlig paddlingsrutt längs vilken vi också kan ta i land för pauser och övernattning. Vi fördjupar oss i Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss. Vi planerar vandringsmaten omsorgsfullt och beaktar matens vikt, volym, hållbarhet och energiinnehåll. Vi gör tillsammans upp både en lista för gemensam och för personlig utrustning. Noggranna och omsorgsfulla förberedelser för vandringen är viktiga för en lyckad och säker vandring.

Vi avlägger en läderlilja. Läderliljorna är märken som man avlägger genom att vandra eller skida. Det finns tre olika nivåer och kravet för att få avlägga en svårare lilja är alltid att man redan avlagt de lättare liljorna. Tid att göra läderliljevandringen är alltid 24 timmar och på ryggen måste man ha en ryggsäck som väger minst 8 kg. Den gröna läderliljan innebär 40 km till fots eller 60 km på skidor. Den röda läderliljan är 50 km till fots eller 70 km på skidor. Den grå läderliljan är 60 km till fots eller 80 km på skidor. Det finns också en svart, inofficiell läderlilja som är 100 km till fots eller på skidor. För varje avlagd läderlilja får man ett märke i den färgen som fästs i scoutbältet. Läderliljorna är bra konditionsträning och bra för att testa gruppens samarbetsförmåga under ansträngning. Det lönar sig inte att utan förberedelse avlägga en läderlilja, utan det lönar sig att träna genom att först gå lit kortare sträckor. Instruktionerna för läderliljorna finns t.ex. på PartioWiki.

Vi planerar, förbereder och genomför en ödemarksvandring minst 200 km från kårlokalen, som varar fyra till åtta dygn och under vilken vi övernattar i ödestugor, tält eller vindskydd. Vi inleder planeringen av vandringen med att planera vandringsrutten. Om vi inte själva hittar på ett bra ställe att vandra på kan vi fråga råd av lotsen eller någon annan ledare. Vandringen underlättas av att det finns brunnar och ödestugor eller fasta vindskydd längs rutten. Vi planerar vandringsmaten noggrant och beaktar matens vikt, volym och energiinnehåll. Vi gör tillsammans upp både en lista för gemensam och för personlig utrustning. Noggranna och omsorgsfulla förberedelser för vandringen är viktiga för en lyckad och trygg vandring. Många olika slags tips för vandringsförberedelser hittar vi på nätet med sökorden vandring och vandringsutrustning och i utfärdsböcker.

Vi övar skidning med utrustning för vintervandring. Vi tar med skidutrustningen på en vinterutfärd och packar ryggsäcken som om vi skulle vara på väg på vandring. Vi prövar hur det känns att skida 5-10 km med full utrustning för vintervandring.

Vi planerar, förbereder och förverkligar en vandring med en övernattning där vi förflyttar oss med något fortskaffningsmedel som drivs med muskelkraft, till exempel roddbåt, kanot, cykel eller dressin. Valet av fordon begränsar i mångt och mycket i hurudan terräng vandringen kan ordnas i. Vid behov ber vi lotsen om hjälp att välja vandringsrutt och med andra arrangemang. Vi planerar maten för vandringen tillsammans och kommer ihåg att beakta matens vikt, volym, hållbarhet och energihalt.

Lägg till tips

Bifoga