Explorerscouten förstår hurudan utrustning man behöver på olika slags vandringar och kan utnyttja utrustningen i olika situationer.

Valikko

Vandringsutrustning


Målsättning:

Explorerscouten förstår hurudan utrustning man behöver på olika slags vandringar och kan utnyttja utrustningen i olika situationer.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med olika slags utrustning som behövs på vandringar samt hur man vårdar och reparerar utrustningen. Explorerscouten kan beakta vädret då hen packar sin utrustning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att i förväg kolla upp några webb-sidor eller böcker som patrullen sedan tillsammans kan fördjupa sig i under mötet. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov explorerscouterna att hitta den information de behöver. Lotsen kan be en erfaren ledare eller roverscout utbilda explorerscouterna i hur man bygger en flotte eller om vandringsutrustning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag samlar ihop en Survival kit åt mig själv. En Survival kit är en liten ask eller påse i vilken man samlar saker som kan behövas för överlevnad och i nödsituationer. Om kitet är en liten metallåda kan man vid behov koka vatten i den. Kitet kan åtminstone innehålla stark sytråd, en nål, metrev, metkrok, en knivsegg och elddon. Vi hittar på mera själv eller söker efter idéer på nätet. Kitet borde vara ganska litet och lätt, men ändå innehålla de viktigaste sakerna.

Vi testar hur man bäst skyddar sig mot regn, blåst och köld. Vi hämtar kläder för olika väderförhållanden till kårlokalen. Av kläderna lägger vi ihop tre “perfekta” klädslar: en för höstens ösregn, en för frisk vårvind ute på sjön och en för -25 graders köld mitt i vintern. Om möjligt prövar vi också hur bra kläderna fungerar i verkligheten. Fungerar samma klädsel också på en vandring eller måste klädseln ändras då man vandrar? Tips för lämplig klädsel hittar vi också t.ex. i boken Ryggsäcken och i utfärdsböcker.

Vi jämför klädsel och annan personlig utrustning som behövs under ett läger/en hajk och på vandring. Vi hämtar en hög med utfärds- och vandringskläder och -utrustning och två ryggsäckar till kårlokalen. I den ena ryggsäcken packar vi utrustning för ett läger/en hajk och i den andra rinkan packar vi utrustning för en vandring. Vi väger ryggsäckarna. Vi försöker få vandringsryggsäcken så lätt som möjligt utan att ta bort något nödvändigt. På basen av vår undersökning skriver vi en utrustningslista för en vandring och delar ut denna åt kårens andra grupper.

Vi förbereder oss för en vandring på vintern och förverkligar en minst två dygn lång vintervandring. Det lönar sig att börja planeringen med att planera rutten. Om vi inte själva kommer på ett bra ställe att vandra på kan vi be om råd av lotsen eller någon annan äldre ledare. Det finns fina vandringsrutter också på andra ställen än i Lappland. Vi kan bli överraskade över hur bra terräng det finns i vår närhet! Vandringen underlättas av att det finns brunnar, ödestugor eller fasta vindskydd längs rutten. Vi planerar maten för vandringen omsorgsfullt och beaktar matens vikt, volym, hållbarhet och energiinnehåll. Tillsammans gör vi en utrustningslista för både den gemensamma utrustningen och vars och ens egen personliga utrustning. Grundliga förberedelser för vandringen är av största vikt för att vandringen skall bli lyckad och säker. Många olika slags tips för vandringsförberedelserna hittas på nätet med sökorden vandringsutrustning och i boken Ryggsäcken och i utfärdsböcker.

Vi bygger ett flytetyg och tar oss över ett litet vattendrag med hjälp av flytetyget. Exempel på flytetyg är en ryggsäcksflotte och en donits. Till en ryggsäcksflotte behövs, utöver den packade ryggsäcken, en presenning eller sopsäckar och surrningssnöre (och spiror). Ett flytetyg kan man lära sig att bygga nästan var som helst. Det är lättast att bygga en donits på en utfärd i närheten av ett vassrikt vattendrag, eftersom det till en donits behövs förutom presenning och surrningssnöre och stora mängder vass. Instruktioner hittar vi på nätet med sökordet ryggsäcksflotte och i utfärdsböcker.

Jag vet hur man packar utrustningen för en veckas vandring på ett lämpligt sätt. Jag kan beakta årstidens inverkan på utrustning och packning. Vi kan öva at packa utrustningen t.ex. så att patrulledaren hämtar en massa nödvändig och onödig utrustning för vandringen och en ryggsäck. Först funderar vi tillsammans vilken utrustning vi packar med och vilken vi lämnar hemma. Därefter packar vi tillsammans ryggsäcken enligt alla konstens regler. Vi passar också på att titta på hur man justerar ryggsäckens bärsystem. Tips på hur man packar ryggsäcken hittar vi t.ex. i boken Ryggsäcken och i andra utfärdsböcker.

Jag över mig att vårda min skidutrustning. Instruktioner för hur jag vallar skidor hittar jag på nätet, t.ex. med sökorden valla skidor. Vid vård av skogsskidor måste bottenmaterialet beaktas och vårdinstruktionerna för vallningsfria skidor avviker från “vanliga” vallbara skidor. Mer information får jag också från affärer som säljer skogsskidor. På skogsskidor måste man också sköta om bindningarna: jag granskar att bindningarna och remmarna är hela. Jag måste också granska i hurdant skick stavarna är, också fastsättningen för trissan och handledslänken.

Lägg till tips

Bifoga