Explorerscouten förstår hurudan utrustning man behöver på olika slags vandringar och kan utnyttja utrustningen i olika situationer.

Valikko

Vandringsutrustning


Målsättning:

Explorerscouten förstår hurudan utrustning man behöver på olika slags vandringar och kan utnyttja utrustningen i olika situationer.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med olika slags utrustning som behövs på vandringar samt hur man vårdar och reparerar utrustningen. Explorerscouten kan beakta vädret då hen packar sin utrustning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att i förväg kolla upp några webb-sidor eller böcker som patrullen sedan tillsammans kan fördjupa sig i under mötet. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov explorerscouterna att hitta den information de behöver. Lotsen kan be en erfaren ledare eller roverscout utbilda explorerscouterna i hur man bygger en flotte eller om vandringsutrustning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga